Există mântuire pentru baptiștii convertiți la ortodoxie?

Întrebare:

Eu am crezut în Isus, m-am botezat și am făcut parte dintr-o biserică baptistă, dar așa s-a întâmplat că m-am căsătorit cu un creștin care mă bătea, mă forța să avem relații sexuale și viața cu el a fost un coșmar. Mă amenința cu divorțul și îmi spunea că nu mai vrea sa trăiască cu mine. Nu am mai  putut răbda și l-am părăsit fără să mă-ntorc la el. A fost un coșmar, au trecut mulți ani și eu am stat departe de biserică. Apoi am întâlnit un bărbat care este dintr-o familie ce practică credința ortodoxă. Eu merg la serviciile bisericii ortodoxe, dar multe lucruri nu le pot accepta, știind Sfânta Scriptură. Astfel, eu nu sărut icoanele și nu fac nimic din ceea ce consider a fi greșit și împotriva Bibliei.  Eu pur si simplu închid ochii și Îi cer Domnului să aibă milă de mine. Spuneți-mi, vă rog,  când va veni Iisus a doua oară după Biserica Sa, vor fi mântuiți creștinii ortodocși cu inima curată? Mă frământă lucrul acesta… 

Îmi pare rău de experiența pe care ați avut-o cu soțul pretins creștin, dar care nu era un om născut din nou, căci un adevărat creștin nu-și abuzează soția fizic sau sexual, ci o iubește așa cum a iubit Hristos Biserica Sa.

Inchinare biserica ortodoxa

Ați greșit că atunci când a început să vă abuzeze nu ați mers la pastor să-i spuneți despre problemele pe care le aveți și să-i cereți ajutorul și intervenția pentru consiliere spirituală. Cu prilejul acesta vreau să invit pe pastori, slujitorii biserici și consilierii creștini la sesiunea Consiliere Spirituală, pe care o voi preda la Chișinău în perioada 5-17 septembrie 2016. La această sesiune vom studia în baza cursului de studiu biblic inductiv “Căsătorie fără regrete” de Kay Arthur.

Ați greșit prin faptul că v-ați îndepărtat de biserică. Când apar probleme în familie sau în viața personală sau de orice alt fel, trebuie să mergem la biserică ca să căutăm soluții din Cuvântul lui Dumnezeu și suport în rugăcine de la pastor și de la întreaga biserică. Dacă făceați așa, existau șanse să vă salvați familia și căsătoria, căci este scris:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Dacă vedeți în confesiunea la care ați aderat acum anumite practici care sunt contrare învățăturii Sfintelor Scripturi cum ar fi închinarea la icoane, închinarea la sfinți sau la Fecioara Maria, cinstirea moaștelor, botezul pruncilor sau altele de felul acesta, trebuie să vă gândiți bine la cuvintele Mântuitorului spuse în predica de pe munte:

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:18-20)

Iar în Epistola I către Corinteni scrie:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Aici găsiți o listă de articole în care am răspuns la întrebările cititorilor cu privire la anumite practici bisericești pe care le-au găsit contradictorii din punct de vedere biblic:

Este foarte important să înțelegeți că criteriul după care vom fi judecați și vom moșteni sau nu Împărăția lui Dumnezeu este nu apartenența la o confesiune sau alta, ci păzirea învățăturii sănătoase a Mântuitorului așa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi a Vechiului și Noului Testament. Acesta trebuie să fie și criteriul după care fiecare om să-și aleagă confesiunea creștină din care dorește să facă parte pe acest pământ. Dacă doctrina confesiunii tale este contrară învățăturii Sfintelor Scripturi, drept și înțelept este să  te alipești de una care urmează cu credincioșie învățătura Bibliei.

O altă condiție fundamentală pentru moștenirea vieții veșnice este nașterea din nou, așa cum a spus Domnul Isus Hristos:

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:3)

Dacă doriți mântuirea sufletului propriu și a sufletului soțului, trebuie să-i spuneți învățătura despre mântuire pe care o cunoașteți și să-l îndemnați  să accepte și să urmeze învățătura sănătoasă a Mântuitorului conform Sfintelor Scripturi. Chiar dacă ați greșit și v-ați îndepărtat de Dumnezeu, aveți o mare și binecuvântată promisiune de la El:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Mărturisiți-vă păcatele și întoarceți-vă la învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos și la Biserica Lui.