Ce cred evanghelicii despre titlul acordat Mariei de „Născătoare de Dumnezeu”?

Întrebare:

Care este atitudinea evanghelicilor față de titlul acordat Mariei de “Născătoare de Dumnezeu”? Este corect să o numim așa? 

Pentru că Domnul Isus este Dumnezeu și pentru că după trup S-a născut prin fecioara Maria, parcă nu ar fi nimic greșit să o numim “Născătoare de Dumnezeu”. Totuși, trebuie să facem câteva foarte importante explicații, ca să nu comitem grave erori teologice. Când spui că este “Născătoare de Dumezeu” poți lăsa să se înțeleagă că fecioara Maria este mai presus de Dumnezeu, că prin ea a luat naștere Dumnezeu și deci, Dumnezeu nu a existat înainte de a se naște din fecioara Maria. Poate tocmai de aceea niciodată nu găsim expresia “născătoare de Dumnezeu” să-i fie atribuită Mariei pe paginile Sfintelor Scripturi. În Evanghelia după Luca  1:43, Elizabeta a numit-o “maica Domnului”, dar nu găsim nicăieri în Scripturi ca fecioara Maria să fie numită “născătoare de Dumnezeu”. De aceea și evanghelicii, care au la baza credinței și practicii lor creștine doar învățătura biblică, nu o numesc pe Maria cu termenul de “născătoare de Dumnezeu”. Iată câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să le știe oricine dorește să cunoască felul în care se raportează fecioara Maria la Domnul Isus Hristos.

Maria a fost creată de Dumnezeu prin Isus Hristos

La începutul Evangheliei după Ioan, Domnul Isus este numit Cuvântul și ni se relatează următoarele despre Mântuitorul nostru:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:1-3)

Biblia spune că Cuvântul, adică Isus, care este Dumnezeu, era la început. El nu a apărut la început, ci era la început, pentru că este veșnic. Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru că nu este nici o excepție, adică nimic nu a fost făcut fără El, fecioara Maria nu face excepție. Ea tot a fost făcută, adică creată, de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

Prin fecioara Maria s-a întrupat Mântuitorul

Același capitol 1 din Evanghelia după Ioan ne relatează următoarele:

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – (Ioan 1:14)

Prin fecioara Maria, Domnul Isus, care era la început și prin care au fost create toate lucrurile (inclusiv Maria), a ales să se întrupeze, ca să vină să locuiască printre noi, oamenii, și să ne aducă mântuirea. Să nu creadă nimeni că Domnul Isus a apărut doar atunci când s-a făcut trup din fecioara Maria. Mântuitorul a existat înaintea ca să fie creată lumea pentru că El este Dumnezeu veșnic.

Domnul Isus are întâietatea în toate lucrurile

În Epistola Apostolului Pavel către Coloseni este scris:

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1:15-20)

Textul acesta încă o dată accentuează adevărul că Domnul Isus este Cel dintâi născut din toată zidirea. Aici nu se referă la nașterea Lui după trup. Textul ne mai accentuează o dată că toate lucrurile (inclusiv Maria) au fost făcute prin El și pentru El. Hristos este mai înainte de toate lucrurile și deci, înaintea fecioarei Maria.

În Isus locuiește toată plinătatea dumnezeirii

Doar despre Isus Hristos este scris în Sfintele Scripturi că în El locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Nu este scris aceasta despre fecioara Maria și deci, să nu credem cumva că fecioara Maria este Dumnezeu sau face parte din dumnezeire, odată ce o numim “Născătoare de Dumnezeu”. Cu părere de rău, tocmai aceasta s-a întâmplat cu trecerea vremii. Unii pretinși teologi au divinizat-o pe fecioara Maria și au ridicat-o la poziția de Mântuitoare, zicând că ea are rolul  de “mijlocitoare pe lânga Iisus Hristos, Fiul ei după trup”. Sfânta Scriptură spune foarte clar și categoric:

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5)

Să ne dăm silințele ca să cercetăm Sfintele Scripturi și  să credem adevărul descoperit de Dumnezeu în ele. Să nu adăugăm nimic la ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.