Cum să eviți certurile în familie? (5 sfaturi)

Există multe motive pentru care apar certurile și fiecare ceartă din  fiecare cuplu este un caz aparte. Totuși, sunt anumite pricini  care se aplică tuturor și despre care este scris în Sfintele Scripturi. Pentru că înțelegerea motivelor care duc la cearturi este esențială pentru înlăturarea lor, voi aborda subiectul în acest articol din această perspectivă – cum să eviți certurile în familie?

Iată întrebarea care mi-a fost adresată pe site-ul moldovacrestina.md:

De ce credeți că apar certuruie în familie uneori din motive de doi bani? În astfel de cazuri certăreții trec într-o secundă de la dragoste la ură. Și invers ar fi bine. Mulțumesc și Doamne ajută. 

certurile în familie

 

1. Înțelege motivul principal al certurilor

Dacă vei citi sondaje, vei vedea că, de cele mai multe ori, ca și motiv principal de ceartă al cuplurilor căsătorite sunt invocați banii. Așa să fie?  Există motive mai adânci pe care ni le prezintă Dumnezeu în Sfintele Scripturi. În Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 1 ne este relatat că oamenii, în general, s-au fălit că sunt înțelepți și l-au respins pe Dumnezeu din viața lor. În consecință, și Dumnezeu i-a părăsit și, astfel, au rămas singuri în voia minții lor stricate care a adus multe și grave consecințe ce le afectează trăirea și relațiile unii cu alții. Una din aceste consecințe este că au ajuns plini ”de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase” (Romani 1:29). Și mai spune Cuvântul lui Dumnezeu în același capitol al Epistolei către Romani că oamenii păcătoși “măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac” (Romani 1:32).

În Epistola lui Iacov găsim alte informații de preț cu privire la sursa principală care alimentează certurile în familie. Citez:

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. (Iacov 3:13-18)

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există înțelepciune de două feluri. Una este pământească, firească, drăcească și este caracteristică fiecărui om care trăiește fără Dumnezeu pentru că o moștenește la naștere împreună cu natura păcătoasă. Înțelepciunea aceasta se manifestă prin faptul că alimentează inima, adică gândirea omului, cu invidie amară și cu un spirit de ceartă, dar nu recunoaște aceasta, ci în exterior dorește să arate altceva și se laudă cu astfel de minciuni. Tot purtând astfel de atitudini în inima, cu prima ocazie omul respectiv provoacă tulburare în relațiile și în casa lui și tot felul de alte fapte rele.

Mai este prezentată aici o altă înțelepciune, cea de sus, adică de la Dumnezeu și care se manifestă prin blândețe. Cât este pace în jur și toți sunt amabili cu tine nu este greu să fii un om blând. Blândețea adevărată se manifestă atunci când se crează situații de conflict, dar prin înțelepciunea de sus, de la Dumnezeu, poți să-ți păstrezi blândețea, să fii pașnic, să te lași ușor înduplecat atunci când nu ai dreptate și alții au.  Deci, secretul principal în depășirea certurilor care mistuie familiile se găsește în zidirea unei relații frumoase și durabile cu Dumnezeu prin care să-ți ceri iertare pentru păcatele tale și să primești înțelepciune de la Dumnezeu prin studierea zilnică a Sfintelor Scripturi.

2. Nu da prilej diavolului

Ca și copiii ai lui Dumnezeu, toți creștinii, chiar dacă anterior obișnuiau să se certe des, acum sunt chemați cu privire la felul lor de viață din trecut să se dezbrace de omul cel vechi care se strica după poftele înșelătoare și să se înnoiască în duhul minții lor. îmbrăcându-se în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă apar conflicte între soț și soție, ei trebuie să și le rezolve până la asfințitul soarelui, așa cum ne spune Domnul nostru:

“Mâniați-vă și nu păcătuiți”. Să n-apună soarele peste mânia voastră, și să nu dați prilej diavolului. (Efeseni 4:26-27)

De multe ori cearta crește și mai mult pentru că în încăpățânarea lor nici unul din soți nu vrea să ia inițiativa împăcării sau, și mai rău, când nici măcar nu răspunde la inițiativa celuilalt și păstrează supărarea. Să nu uitați cuvintele Domnului Isus din predica de pe munte:

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:9)

3. Nu vorbi cuvinte nepotrivite

În aceeași Epistolă către Efeseni spune:

Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4:29-30)

Chiar și atunci când începe cearta, fii atent și măsoară-ți bine vorbele ca să nu-ți iasă nici un cuvânt stricat din gură. Atenție, cuvânt stricat nu este doar cel necenzurat sau înjurături, ci orice cuvânt care distruge și ruinează pe cel ce-l aude. Nu trebuie copilul lui Dumnezeu să spună astfel de cuvinte. De aceea, ai în vedere, că în ceartă ești mult mai vulnerabil la cursele diavolului ca să spui cuvinte ce distrug. Aceste cuvinte nu doar îți ruinează relația din familia ta, dar mai și întristează pe Duhul Sfânt prin care ai fost pecetluit pentru ziua răscumpărării.  Să luăm bine seama la felul cum vorbim totdeauna și mai ales când s-a ivit o situație de conflict:

Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. (Efeseni 5:4)

4. Rămâi la rolul pe care l-ai primit de la Dumnezeu în căsătorie

Bărbații și femeile au roluri diferite în căsătorie și, de multe ori, apar conflictele când cineva din ei își neglijează rolul sau vrea să preia rolul celuilalt. Biblia vorbește mult despre rolul soțului și al soției și vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Căsătorie fără regrete” de Kay Arthur în care se studiază profund acest subiect și altele care țin de căsătorie. În perioada 1-12 octombrie 2012 împreună cu soția vom preda acest curs în întregime în cadrul sesiunii Consiliere Spirituală la Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova.  Invităm pe cei ce doresc să se înscrie la acest institut începând cu sesiunea respectivă, aici însă vreau să citez un pasaj din Epistola 1 a lui Petru, unde scrie astfel:

Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (1 Petru 3:1-7)

Ca să prevină și să aplaneze conflictele în familie, o femeie trebuie să fie supusă soțului ei, să aibă un fel de trai curat și în temere și să se împodobească continuu în omul ascuns al inimii cu un duh blând și liniștit (care nu se lasă provocat ușor la ceartă și nu provoacă ceartă). Prin exemplul cu Sara și Avraam femeile sunt îndemnate să le vorbească soților totdeauna cu tot respectul. Bărbații, la rândul lor, trebuie să se poarte cu înțelepciune cu nevestele și să le dea cinstea cuvenită. Nu doar să aștepte să li se ofere cinste, ci să dea cinste soțiilor totdeauna. În felul acesta vor fi evitate multe certuri și va domni armonia în cuplu.

5. Oprește cearta înainte să crească

Înțeleptul împărat Solomon a scris:

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. – (Proverbe 17:14)

Și încă…

Cei uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mânia. – (Proverbe 29:8)

Când vezi că se începe o ceartă, vezi dacă poți face ceva să o oprești, dacă nu, măcar cel puțin nu o aprinde mai mult. Vezi dacă poți găsi o soluționare a conflictului, evitând cearta. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.