Ce spune Biblia despre cinstirea moaştelor sfinților?

Pelerini venerează moaştele

Întrebare:

Vreau să ştiu dacă este biblică cinstirea moaştelor şi poate fi posibil ca acestea să fie autentice, ca de exemplu, o aşchie de lemn din crucea pe care ar fi fost răstignit Isus?

Ce sunt moaştele?

Dicţionarul explicativ al limbii române dă următoarea definiţie:

MOÁŞTE s.f. pl. (În religia creştină) Rămăşiţele mumificate din corpul unei persoane considerată sfântă; p. ext. veşmânt, parte de veşmânt sau orice alt obiect care a aparţinut unei astfel de persoane (şi căreia i se atribuie puteri supranaturale). ♦ P. gener. Corp mumificat; mumie. ♦ (Fig.) Rămăşiţele scumpe ale trecutului. – Din sl. mošti.

Să nu te atingi de oasele unui mort

Moaştele cel mai mult cinstite de oameni reprezintă oase ale sfinţilor. O lege dată poporului Israel în Vechiul Testament spune:

Oricine se va atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de şapte zile. (Numeri 19:16)

Iosif a cerut să-i fie duse oasele acasă

Iosif a fost vândut de fraţii lui şi a ajuns rob în Egipt. Apoi, prin mila şi călăuzirea Domnului ajunge să fie prim-ministru în Egipt şi a salvat de la foamea care a durat 7 ani pe cei din Egipt cât şi familia lui care au venit din Canaan. Iosif a murit în Egipt, dar a cerut să-i fie duse oasele în ţara lui. Când a ieşit poporul Israel din robia Egiptului:

Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi cu voi oasele mele de aici.” (Exodul 13:19)

Oasele lui Iosif n-au ajuns niciodată să de fie obiect de cult ci au fost înmormântate:

Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea ţarinii pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita, şi care a ajuns moştenirea fiilor lui Iosif. (Iosua 24:32)

Minunea cu oasele proorocului Elisei

Tot în Vechil Testament ne este relatată această întâmplare:

Elisei a murit şi a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară nişte cete de moabiţi. Şi, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete şi au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat pe picioare. (2 Împăraţi 13:20-21)

Nici în cazul acesta nu este relatat că ar fi scos cineva oasele lui Elisei ca să fie folosite mai departe pentru cinstire sau vindecare.

Pentru că întrebarea s-a referit la abordarea biblică a acestui subiect, mă voi limita doar la textele biblice citate mai sus. Ce cunoaşte şi ce crede cititorul în această privinţă?