Ce spune Biblia despre botezul pruncilor?

Botezul pruncilor din perspectiva Bibliei

Întrebare:

Noi toţi botezăm copii când sunt mici, nou născuţi. Dar am născut în Anglia şi soţul meu, fiind tot creştin, a zis că ei nu botează copiii căci în Biblie nu scrie că trebuie să-i botezăm, ci să-i aducem Domnului ca să-i binecuvânteze sau să-i creştineze, iar când copilul va ajunge la vârsta la care a fost botezat Isus Hristos, atunci va decide singur dacă vrea sau nu să se boteze. Micuţul meu încă n-a fost botezat şi mult mă frământă întrebarea aceasta. Ce să fac?

Biblia este cartea sfântă a tuturor creştinilor

Este evident că soţul acestei doamne aparţine de o altă biserică decât cea ortodoxă. În căsătoria lor s-a ajuns la divergenţă care are la bază teologii diferite cu privire la botez ale două biserici, sau confesiuni. Lucrul cel mai important este că toţi creştinii din lumea aceasta au în comun Biblia, adică Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. De aceea, este important pentru tatăl şi mama acestui copil, indiferent din ce biserică sau confesiune provin, să consulte Biblia împreună ca să poată lua o hotărâre dreaptă înaintea lui Dumnezeu.

Botezul a fost instituit de Domnul Isus

După învierea Sa şi înainte de înălţarea la cer, Domnul Isus a dat această mare însărcinare ucenicilor:

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20)

Credinţa – condiţia de bază pentru botez

În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum Duhul Sfânt a trimis pe Filip să-i spună Evanghelia unui famen Etiopean:

Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ”Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?! Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 8:36-37)

Deci, dacă omul care se botează, nu crede din inimă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu poate fi botezat.

Lipsesc relatări despre botezul copiilor

În Biblie sunt relatate multe cazuri când oamenii s-au botezat, dar nicăieri nu există nici un text, sau vre-o poruncă care ar cere părinţilor să-şi boteze copiii.

Botezul şi Circumcizia sunt lucruri diferite

Unii teologi afirmă că botezul este similar circumciziei (tăierii împrejur) a băieţilor în perioada Vechiul Testament, care se făcea în ziua a opta de la naştere. Circumcizia a fost o poruncă dată de Dumnezeu, dar botezul copiilor nu. Condiţia pentru botez este credinţa din inimă.

Clarificarea întrebării merită efortul

Mama care a adresat întrebarea, realizează că botezul copilului ei este un lucru de mare importanţă şi care ţine de soarta lui eternă. De aceea, este necesar ca ambii soţi să facă un studiu despre botez în Noul Testament. Le propun să-şi ia un caiet aparte şi pe măsură ce citesc cărţile Noului Testament una după alta, să facă o listă cu tot ce vor învăţa despre botez. În felul acesta vor afla şi despre botezul cu duhul sfânt, botezul cu foc, botezul pentru cei morţi şi despre naşi. Cu siguranţă că vor ajunge la înţelegere a subiectului botezului ca să poată lua o hotărâre înţeleaptă în dreaptă înaintea lui Dumnezeu.