Poți fi mântuit fără să mergi la Biserică?

Întrebare:

Am descoperit întâmplător site-ul Dvs. de o săptămână abia și să știți că ați făcut o treabă bună. Am citit zeci de articole e pe site care m-au ajutat să aflu răspunsul la multe întrebări și în același timp am început să citesc Biblia (am citit-o o singură dată când eram copil). Ce părere aveți despre mântuirea creștinului fără a merge la biserică (oricare ar fi ea) fiind îndrumat doar de învățăturile Sfintei Biblii? Este posibil ca un simplu om cu Biblia în mână să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu fără a merge la Biserică?

Mersul la biserica nu ne mântuiește, ci credința în Domnul Isus Hristos și intrarea în Noul Legământ pe care Mântuitorul l-a făcut prin jertfirea Sa pe crucea de la Golgota.

Biblia a fost lăsată pentru mântuirea noastră

Tocmai de aceea a lăsat Dumnezeu Biblia ca astfel să ne comunice voia Lui și calea mântuirii pentru toți noi. Spre sfârșitul Evangheliei după Ioan este scris:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31)

Domnul Isus, într-o discuție cu Iudeii care căutau să-L omoare le-a zis:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Deci, cum vedem bine, tocmai de aceea a lăsat Dumnezeu Sfintele Scripturi ca noi să putem crede prin intermediul lor în Domnul Isus și prin credința aceasta să căpătăm darul vieții veșnice.

Sarcina Bisericii este să ducă la oameni Evanghelia, la toți oamenii, adică să propovăduiască adevărul Sfintelor Scripturi așa ca toți să poate crede în Isus Hristos și să fie mântuiți.

Cunosc oameni care au ajuns să încheie legământ cu Domnul Isus Hristos citind Biblia și așa era și de așteptat, pentru că acesta este scopul primordial pentru care a lăsat-o Dumnezeu – mântuirea oamenilor. Dar este următorul aspect foarte important.

Creștinii slujesc Biserica lui Hristos

Oricine a devenit creștin va căuta Biserica lui Hristos și când zic aceasta nu mă refer la clădire, ci la adunarea celor mântuiți, pentru că aceasta este Biserica. Domnul Isus spune că Biserica este Trupul Lui și fiecare creștin este un mădular din acest trup și nu poate exista dacă nu este integrat în trup, dacă nu slujește altora și nu este slujit de alții. Scriptura zice:

Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. (Romani 12:4-5)

Mai spune Scriptura în alt loc:

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:24-25)

Există și alte motive pentru care un creștin va frecventa biserica și nu va părăsi nici odată adunarea celor mântuiți.

Îndemn pe autorul întrebării să caute o biserică locală unde se propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu și unde se adună oameni mântuiți și care au pe inimă Evanghelia ca s-o trăiască și s-o propovăduiască altora.