Unde scrie in Biblie ca botezul pruncilor nu este valid?

Întrebare:

Unde scrie in Biblie ca botezul pruncilor nu este valid? Unde scrie ca trebuie botezați EXCLUSIV adulții (respectiv, rebotezați cei botezați in pruncie)?

Pruncii nu pot crede încă Evanghelia

În Biblie scrie clar că botezul este valid doar atunci când cel ce se botează întră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos crezând din inimă că Domnul Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi mărturiseşte această credinţă cu gura Lui. Iată cazul care scoate foarte clar în evidenţă acest adevăr:

Şi un înger al Domnului a grăit către Filip, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. Ridicându-se, a mers. Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim ca să se închine, Se întorcea acasă; şi şezând în carul său, citea pe proorocul Isaia. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „Ca un miel care se aduce spre junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe pământ viaţa Lui”. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine ori despre altcineva? Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat. Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se. (Faptele apostolilor 8:26-39)

Unde scrie in Biblie ca botezul pruncilor nu este valid?Pruncul nu poate înţelege încă Evanghelia şi nu-şi poate mărturisi credinţa. Este o încălcare gravă şi păcat înaintea lui Dumnezeu să fie botezat un prunc în baza mărturiei părinţilor sau a oricărei altei persoane. Este ca şi cum la naşterea copilului părintele s-ar duce şi s-ar căsători şi cununa pentru el.

Unde scrie că trebuie botezaţi exclusiv adulţii?

Nicăieri. Nu scrie aceasta în Biblie. Nu este nici o restricţie pentru copiii să fie botezaţi dacă cred din toată inima în Domnul Isus Hristos şi, nesiliţi de nimeni, aleg să între în Noul Legământ. Copiii noştri au fost crescuţi în învăţătura Sfintelor Scripturi şi au cerut să fie botezaţi la 11 şi 12 ani. Când au întrat în apa botezului ei şi-au mărturisit credinţa. Noi, ca şi părinţi, ne-am bucurat mult pentru aceasta şi ne rugăm continuu pentru ei să-I fie credincioşi Domnului până la moarte şi să-i slujească cu toată dedicarea, aşa cum o fac în prezent.

Unde scrie că trebuie să fie rebotezaţi cei care au fost botezaţi în pruncie?

Primii creştini nu s-au confruntat cu astfel de probleme pentru că nimeni atunci nu botezau pruncii. Chiar mai mult, cu vremea s-a mers într-o extremă când fiind crescuţi în biserică, oamenii amânau pentru mult timp botezul crezând că nu mai pot fi mântuiţi dacă mai comit păcat după ce vor fi botezaţi. Până şi cei mai iluştri oameni ai creştinismului au fost botezaţi la vârste destul de înaintate. Părinţii Sf. Vasile cel Mare au fost foarte buni creştini, aşa încât din cei 10 copiii ai lor 4 au fost canonizaţi ca şi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Dar ei nu şi-au botezat copiii în pruncie. Vasile cel Mare s-a botezat doar la vârsta de 25 de ani. Unii amânau lăsând să fie botezaţi chiar înainte de moarte. Presupun că această extremă a provocat alta – să fie botezaţi pruncii.

Botezul este valabil doar atunci când are la bază credinţa şi mărturisirea celui ce se botează. Dacă acestea lipsesc, nu poate fi validat şi nu poate fi considerat ca şi botez. Astfel, cei ce cred în Domnul Isus şi întră în Noul Legământ cu El sunt botezaţi şi nici într-un caz rebotezaţi, pentru că ceea ce li s-a făcut în pruncie nici poate fi nicicum calificat ca şi botez al lor din moment ce nu doar credinţa şi mărturia lor a lipsit, dar chiar şi conştiinţa lor nu a participat la acel botez.