Există în Biblie argumente pentru închinarea la icoane?

Întrebare:

Închinătorii la icoane spun că lucrul acesta era interzis doar pentru că în Deut 4:15 spune “n’ați văzut niciun chip”, ceea ce nu mai e valabil în cazul Domnului Hristos care s’a facut trup. Întrebarea mea are legătura cu arătările Vechi Testamentale ale lui Dumnezeu, în Geneza 18:2, 19:1, 32:30 mi se par cazuri mai concrete: Credeți că poate fi folosit ca un argument? Adică Dumnezeirea S’a arătat în Vechiul Testament și totuși nu a vrut sa fie pictata, daca S’a arătat si in Noul de ce ar diferi dorința? Vă mulțumesc.

Există în Biblie argumente pentru închinarea la icoane?

Textele respective din Vechiul Testament se referă la îngeri. Dar nu este un argument pentru închinarea la icoane nici faptul că în persoana Domnului Isus Hristos s-a făcut cunoscut Dumnezeu. Când era în Atena Apostolului Pavel i se întărâta duhul la vederea acelei cetăţi pline de idoli şi când le-a vorbit atenienilor în Areopag a condamnat din nou închinarea la chipuri zicând:

Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi… (Faptele apostolilor 17:22-31)

Dumnezeu condamnă categoric închinarea la orice fel de imagini şi în Noul Testament lucrurile nu s-au schimbat. Nicăieri nu veţi găsi în Noul Testament să fi practicat creştinii închinarea la icoane sau la orice alt fel de imagini, sculpturi, etc.

Dumnezeu să ne păzească şi să ne ajute să rămânem la închinarea plăcută lui Dumnezeu care este potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi.