Este botezul pruncilor menționat în Faptele Apostolilor 2:39?

Întrebare:

Spuneți-mi, va rog, se poate justifica botezul pruncilor conform pasajului din Fapte 2:39? Va mulțumesc.

copilul este botezat de preot ortodox

Înainte să răspund la întrebare, să cităm textul la care ați făcut referință.

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:39)

Aceasta este o frază din predica Apostolului Petru spusă în ziua Cincizecimii, și mai cu seamă, este răspunsul dat de el ascultătorilor care au rămas străpuși la inimă de mesajul Evangheliei și care au întrebat ce să facă în continuare.

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Faptele apostolilor 2:38)

Nicicum nu poate fi argument acest pasaj pentru botezul pruncilor. Această practică nu este menționată în Biblie și nu a fost practicată de primii creștini, ci a apărut mult mai târziu. Celor care au ascultat propovăduirea lui Petru și au primit-o, el le-a spus să se pocăiască și apoi fiecare din ei să fie botezat. Iar când a spus că făgăduința este pentru copiii lor, s-a referit la mântuirea care este și pentru ei, și pentru copiii lor, și pentru toți oamenii, în oricât de mare număr nu-i va chema Dumnezeu. Făgăduința este pentru ei toți și pot beneficia de făgăduința vieții veșnice dacă se vor pocăi de păcatele lor, așa cum au făcut ascultătorii predicii lui Petru și după aceea să se boteze. Pruncii nu pot să se pocăiască. Ei trebuie să crească, să devină conștienți de făgăduința lui Dumnezeu care este și pentru ei, apoi să înțeleagă că sunt păcătoși și că au nevoie de pocăință, să se pocăiască și apoi să fie botezați. Pocăința și botezul părinților lor nu-i scutește pe ei de pocăință așa ca să fie botezați fără a se pocăi înainte.

Dumnezeu să ne ajute pe toți cei care am cunoscut și crezut făgăduința lui Dumnezeu cu privire la viața veșnică și care ne-am pocăit și am fost botezați, ca să-i învățăm și pe copiii noștri adevărul Evangheliei, să le arătăm această Evanghelie trăită în viețile noastre și să-i îndemnăm să se pocăiască și ei și să se boteze ca să fie mântuiți.