Ce este pocăinţa?

Ce este pocăința? Mulţi confundă pocăinţa cu căinţa. Mie mi-a luat mult timp să pot înţelege ce înseamnă pocăinţa şi anume ce sens are acest cuvânt în Sfintele Scripturi. Vreau acum să vă împărtăşesc ce am înţeles cu privire la acest subiect în urma studierii Sfintelor Scripturi mai mulţi ani la rând.

1. Pocăința înseamnă schimbarea gândirii

Cuvântul din limba greacă tradus în limba română “pocăinţă” este metanoia de la [meta ] – a schimba şi [noie] – minte, gândire. Deci, pocăinţa este o schimbare a gândirii. Este o schimbare a conceptului despre viaţă. Omul trăieşte aşa cum gândeşte. De aceea, înţeleptul Solomon scrie:

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Omul, din moment ce acceptă un lucru în mintea lui, mai devreme sau mai târziu, ajunge să-l şi înfăptuiască. Domnul Isus spune:

…ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. (Matei 15:17-20)

În vechime oamenii credeau că inima este locul gândirii şi simţurilor. O schimbare adevărată se poate produce în viaţa unui om numai atunci când acesta îşi schimbă gândirea.

2. Pocăința este produsă de Dumnezeu în viaţa celui care intră în Noul Legământ

Perioada robiei babiloniene a fost o una destul de grea pentru poporul Israel. Mulţi credeau că Dumnezeu îi va distruge ca naţiune. În acest context, Dumnezeu le vesteşte că vor veni zile când va încheia cu ei un Nou Legământ şi potrivit acestui legământ le va da o inimă nouă. La Ieremia 31:33 scrie:

Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor.

iar la Ezechiel 11:19-20:

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

Nu uitaţi că orice referinţă la inimă în Biblie are în vedere gândirea omului. Acelaşi lucru este scris şi la Ezechiel 36:25-27. Deci, în Noul Legământ Dumnezeu promite că va schimba gândirea omului şi aceasta îl va determina pe om să trăiască o viaţă în ascultare şi supunere faţă de Dumnezeu.

3. Pocăința se produce în viaţa omului atunci când acesta intră în Noul Legământ

Ca să înţelegem mai bine când un om intră în Noul Legământ este important să înţelegem conceptul de legământ. Cuvântul ebraic folosit pentru legământ este berit şi înseamnă “o înţelegere solemnă făcută prin trecerea printre bucăţile de animal jertfit”. În vechime, când se încheia un legământ, se aducea un animal ca jertfă, care era despicat în două jumătăţi şi persoanele care intrau în legământ treceau printre aceste două jumătăţi de animal. Această procedură se mai numea “umblarea prin moarte”. Prin aceasta partenerii de legământ îşi jurau unul altuia credincioşie; şi anume că ei aleg să moară pentru ei înşişi şi să trăiască pentru a împlini condiţiile legământului. Pe de altă parte, ei parcă spuneau: ”aşa să-mi facă şi mie Dumnezeu (ca acestui animal) dacă voi călca condiţiile legământului”. Iată de ce şi Domnul Isus le spune tuturor la Luca 9:23-24:

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mântui.

Poate veţi spune că Noul Legământ a fost promis poporului Israel, dar noi nu suntem evrei. Care este partea neamurilor la acest legământ, citiți în acest articol:

Care este partea Neamurilor în Noul Legământ?