Cine sunt fiii lui Anac?

Întrebare: Cine sunt fiii lui Anac?  În cartea Numeri 13 este descris evenimentul iscodirii țării Canaan de către poporul Israel căruia Dumnezeu i-o dăduse în m...
Sergiu Filat 
Sergiu Filat 

Doctrine