A fost Isus botezat cu botezul pocăinței?

Întrebare:

A fost Isus botezat cu botezul pocăinței? 

Ioan botează pe Isus
Botezul lui Isus

Botezul lui Isus de către Ioan Botezătorul este unul semnificativ. Acest eveniment este mărturisit de către toți cei patru evangheliști. Astfel, în Evanghelia după Marcu găsim scris:

După cum este scris în proorocul Isaia: “Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… Glasul celui ce strigă în pustie: “Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările,” a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el, și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în rîul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, și împrejurul mijlocului era încins cu un brîu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia, și zicea: “După mine vine Cel ce este mai puternic decît mine, căruia eu nu sînt vrednic să mă plec să-I desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt.” În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, și a fost botezat de Ioan în Iordan.

Scopul venirii lui Ioan Botezătorul a fost să pregătească inima oamenilor pentru întâlnirea cu Isus. “Eu,” a zis el “sînt glasul celui ce strigă în pustie: “Neteziți calea Domnului,” cum a zis proorocul Isaia” (Ioan 1:23). În pregătirea căii Domnului, Ioan botează un popor pocăit, un popor ce așteaptă promisul Mesia. El îi botează cu botezul pocăinței pentru pregătirea timpului venirii lui Mesia.

Atunci cînd timpul venirii lui Hristos s-a împlinit, Isus vine să fie botezat de Ioan Botezătorul. Dar, de ce a trebuit Isus să fie botezat cu botezul pocăinței? Oare pentru că a păcătuit și trebuia să se pocăiască de păcatele Sale ca și restul care veneau să fie botezați de Ioan? Nicidecum! Nu există niciun text în Evanghelii care să comunice că Isus a venit să fie botezat de Ioan dintr-un sentiment de vinovăție. Mai mult decât atât, evanghelistul Matei ne spune că Ioan avea o oarecare ezitare în a-L boteza pe Isus, pentru că cel ce avea nevoie să fie botezat de Isus era tocmai Ioan.

“Dar Ioan căuta să-l oprească. “Eu,” zicea el “am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. (Matei 3:14-15)

Dacă pentru alții botezul lui Ioan a implicat pocăință și o separare radicală de păcat pentru a deveni parte a Împărăției lui Dumnezeu, atunci pentru Isus, evanghelistul Matei ne spune că botezul este “împlinirea a tot ce trebuie împlinit.” Dar ce trebuia împlinit? Domnul Isus a venit ca să moară pentru păcatele oamenilor și să aducă neprihănirea veșnică a lui Dumnezeu. El este Robul lui Dumnezeu care a venit să ne slujească (Isaia 42:1). De aceea în cazul lui Isus botezul este dedicarea Sa totală împlinirii voii lui Dumnezeu și identificarea Sa cu comunitatea ce Îl aștepta pe Hristos. Prin botez Domnul Isus Şi-a arătat dorința de a-și asuma rolul “Robului/slujitorului lui Dumnezeu” ce se identifică cu comunitatea mesianică. Astfel prin botezul său, Hristos afirmă hotărârea Sa de a împlini voia și planul lui Dumnezeu de răscumpărarea a omenirii de sub robia păcatului și aducerea neprihănirii lui Dumnezeu.

În Evanghelii trei evenimente sunt asociate cu botezul lui Hristos. Primul eveniment este că cerul s-a deschis (Marcu 1:10). Cel de-al doilea eveniment este că Duhul lui Dumnezeu S-a pogorît peste El ca un porumbel (Marcu 1:10). Și ce-l de-al treilea eveniment este mărturia Tatălui: “Tu ești Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea” (Marcu 1:11).

La botez Hristos Şi-a început slujirea ca Unsul lui Dumnezeu.

“Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El, El va vesti neamurilor judecata.”

Așa după cum preoții, prorocii și împărații primeau ungerea pentru lucrarea la care erau chemați și Hristos, ca și Proroc, Împărat și Mare Preot a trebuit să primească o ungere pentru lucrarea de mântuire a omenirii pe care a împlinit-o.