Este cineva viu din cei ce au văzut pe Isus Hristos?

Întrebare:

În Evanghelia după Luca 9:27 este scris că unii din cei ce stăteau cu Isus nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. A rămas cineva viu din cei ce au văzut pe Isus Hristos?

Cuvintele Domnului Isus rostite ucenicilor Săi: “Adevărat vă spun, că sînt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere” sunt menționate și în Evanghelia după Matei și Marcu.

“Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea pînă nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăția Sa.” (Matei 16:28)

și

El le-a mai zis: “Adevărat vă spun, că sînt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.” (Marcu 9:1)

Cuvintele Domnului Isus se referă la evenimentul transfigurării Domnului Isus despre care apostolul Petru scrie în epistola sa.

“În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci cînd, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea„. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, cînd eram cu El pe muntele cel sfînt.” (2 Petru 1:16-18)

Evenimentul transfigurării Domnului Isus menționat în toate cele trei Evanghelii și în a doua epistolă a apostolului Petru a urmat în scurt timp după ce Isus a spus: “Adevărat vă spun, că sînt unii din cei ce stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”

“Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, și S-a suit pe munte să Se roage. Pe cînd Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Și iatăcă stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, cari se arătaseră în slavă, și vorbeau despre sfîrșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, cînd s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus, și pe cei doi bărbați cari stăteau împreună cu El. În clipa cînd se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus:,,Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie„.Nu știa ce spune. Pe cînd vorbea el astfel, a venit un nor, și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s’au spăimîntat, cînd i-au văzut intrînd în nor. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea:,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultați„. Cînd s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut, și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.” (Luca 9:28-36)

Cele două elemente menționate de Petru, “puterea” și “venirea Domnului Isus” sunt asociate cu Împărăția lui Dumnezeu. Dacă Isus se referă la acest eveniment, atunci “unii” care au văzut puterea și slava Fiului Omului sunt Petru, Iacov și Ioan care au văzut slava Domnului Isus pe muntele schimbării la față. De ce Isus a spus că nu vor “gusta moartea” înainte ca să participe la un eveniment ce a avut loc după câteva zile este neclar, însă poate Isus a ales aceste cuvinte pentru cei ce erau disperați să vadă slava Împărăției lui Dumnezeu în timpul vieții lor.