Ce a făcut Isus după înviere între arătările Sale?

Întrebare:

În Evanghelii este scris că Isus, după înviere, S-a arătat ucenicilor Săi. Ce făcea Isus între arătările Sale?

Isus li se arată ucenicilor

Evenimentul istoric al învierii Domnului Isus este descris de toate cele patru Evanghelii. După ce învie în cea dintâi zi a săptămânii și până la înălțare, lucrarea Domnului Isus a fost să Se arate ucenicilor Săi prin multe dovezi și să le vorbească despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu.

După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. (Fapte 1:3)

Apariția Domnului Isus a fost convingătoare, dovedită prin multe dovezi pentru cei ce nu se așteptau la o înviere. Arătarea Lui ucenicilor și multor alte persoane (1 Corinteni 15:1-11) ne arată că Isus este viu. Cei ce L-au văzut și L-au pipăit au devenit martori ai învierii Lui, predicând mesajul Împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului.

În timpul celor patruzeci de zile, Domnul Isus nu a fost continuu cu ucenicii Săi, așa cum a fost în timpul celor trei ani de zile, ci li S-a arătat la intervale de timp, după cum este relatat și în Evanghelii: Maria Magdalena (Ioan 20:11-18), femeilor ce au venit la mormânt (Matei 28:1-9), celor doi ucenici pe drum înspre Emaus (Luca 24:13-34), lui Petru în Ierusalim (Luca 24:34), celor 10 ucenici (Ioan 20:19-24), după opt zile, Isus S-a arătat celor unsprezece ucenici (Ioan 20:26-28), celor unsprezece ucenici în Galileea (Ioan 21:1), celor cinci sute de ucenici (1 Corinteni 15:6), lui Iacov (1 Corinteni 15:7).

Ce a făcut însă Isus între arătările Sale? După învierea și glorificarea Sa, locul Lui nu mai este pe pământ, ci este la dreapta Tatălui Său. Nu găsim prea multă informație în Evanghelii cu privire la activitatea lui Isus în această perioadă de patruzeci de zile. Cartea Faptele Apostolilor ne spune că timpul de după învierea Domnului Isus a fost dedicat ucenicilor Săi, învățându-i despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu:

După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis El “ați auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfînt.” (Fapte 1:3-5)