L-a iubit Isus și pe Iuda Iscarioteanul?

Întrebare:

De ce Isus i-a spus lui Iuda: “Prietene, ce ai venit să faci, fă!” când acesta a venit să-L trădeze. Oare l-a iubit Isus și pe Iuda?

În Evanghelia după Matei 26:49-50 este descris evenimentul trădării lui Isus de către Iuda Iscarioteanul:

Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus, și I-a zis: “Plecăciune, Învățătorule!” Și L-a sărutat. Isus i-a zis: “Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mânile pe Isus, și L-au prins.

Cuvântul “prietene” folosit de Domnul Isus aici este un salut și nu se referă la o relație de prietenie adevărată, ci este doar o formă de adresare. Iuda nu a crezut în Domnul Isus și de aceea nu a avut niciodată o relație adevărată și personală cu Domnul Isus, necătând la faptul că Domnul Isus i-a arătat dragoste până la sfârșit.

Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gîndul să-L vîndă, Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, S-a sculat dela masă, S-a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar, și S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dupăce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăș la masă și le-a zis: “Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiți, “Învățătorul și Domnul”, și bine ziceți, căci sînt. (Ioan 13:1-5, 12-13)

Chiar dacă Iuda deja hotărâse să-L trădeze pe Domnul Isus (Ioan 13:2), motivul nu este explicat, dar vedem că este o atitudine de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Fapta lui Iuda este mai mult decât o trădare. El s-a vândut pe sine diavolului (Ioan 13:2). În contrast cu Iuda, vedem atitudinea Domnului Isus, care cunoștea totul ce avea să I se întâmple și care putea să-l confrunte pe diavol, “fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce”. Domnul Isus le-a arătat toată amploarea dragostei Sale ucenicilor Săi, luând rolul unui slujitor și spălându-le picioarele tuturor ucenicilor, inclusiv pe ale lui Iuda Iscarioteanul. Slujba pe care a făcut-o Isus era una din cele mai umilitoare slujbe. Iudeii considerau că un rob evreu nu trebuia să facă această slujbă și că această slujbă era rezervată doar robului venit dintre neamuri, femeilor sau copiilor. Domnul Isus S-a smerit pe Sine pentru a le arăta dragostea Sa față de ucenicii Săi pe care i-a iubit până la sfârșit.

Domnul Isus nu Și-a arătat dragostea Sa doar față de ucenicii Săi, ci și față de noi prin faptul că a murit pentru păcatele noastre pe crucea de la Golgota. Prin atitudinea noastră de mândrie, neascultare sau rebeliune, ne asemănăm cu Iuda care s-a lăsat păcălit de diavol și și-a deschis ușa inimii pentru păcat și trădare. Dumnezeu să ne ajute să deschidem ușa inimii noastre Domnului Isus Hristos, Cel Înviat din morți și să urmăm exemplul Lui de slujire în dragoste unii față de alții.