La ce Evanghelie se referă Ioan Botezătorul dacă Isus încă nu murise și înviase?

Întrebare:

În Luca se spune că “Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia”( Luca 3:18). La ce Evanghelie se referă Luca sau Ioan Botezatorul dacă Isus încă nu murise și nici nu înviase?

Evanghelia harului

Textul din Evanghelia după Luca 3:7-20 ne relatează evenimentul predicării cu putere a Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu de către Ioan Botezătorul.

“Ioan zicea dar noroadelor, cari veneau să fie botezate de el: “Pui de năpîrci, cine v-a învățat să fugiți de mînia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră, și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: “Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, este tăiat și aruncat în foc.” Noroadele îl întrebau, și ziceau: “Atunci ce trebuie să facem?” Drept răspuns, el le zicea: “Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una, și cine are de mîncare, să facă la fel.” Au venit și niște vameși să fie botezați, și i-au zis: “Învățătorului, noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați.” Niște oștași îl întrebau și ei, și ziceau: “Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu stoarceți nimic dela nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțămiți cu lefurile voastre.” Fiindcă norodul era în așteptare, și toți se gîndeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: “Cît despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine Acela care este mai puternic decît mine, și căruia eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfînt și cu foc. Acela are lopata în mînă, Își va curăți aria cu desăvîrșire, și Își va strînge grîul în grînar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, și-i dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cîrmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe cari le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță.”

Mesajul predicat de Ioan a fost unul clar și direct. El i-a avertizat pe ascultătorii săi de religiune fățarnică – “pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mînia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră, și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: “Avem pe Avraam ca tată!”

Ioan îndeamnă pe ascultătorii săi să facă roade vrednice de credința lor în Dumnezeu și să nu se bazeze pe moștenirea lor evreiască și că sunt urmașii lui Avraam. La fel și astăzi, ca și atunci, pocăința a devenit foarte superficială, iar religia una fățarnică. Ca și ascultătorii lui Ioan, ne bazăm pe faptul că suntem creștini sau provenim din familii de creștini, iar faptele noastre tăgăduiesc pe Dumnezeu. Oricât de frumos n-ar fi copacul, dacă nu are rod, va fi tăiat și aruncat în foc.

Ioan i-a îndemnat pe ascultătorii săi să facă roade vrednice de pocăința lor, adică să trăiască Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Mesajul lui Ioan a fost Hristos: “Cît despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine Acela care este mai puternic decît mine, și căruia eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfînt și cu foc. Acela are lopata în mînă, Își va curăți aria cu desăvîrșire, și Își va strînge grîul în grînar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.

Cât de diferită a fost viața și mesajul lui Ioan de materialismul atât de scump inimilor noastre. Ioan a predicat harul lui Dumnezeu ce ne avertizează să fugim de judecata de apoi când Hristos va curăți aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânare – adică credincioșii, iar pleava – necredincioșii, o va arde într-un foc care nu se stinge.

Ioan Botezătorul a vestit vestea bună a harului lui Dumnezeu și cum în Hristos Isus poți fi botezat cu Duhul Sfânt și să-ți trăiești viața pentru Dumnezeu.