Cine sunt fiii lui Anac?

Întrebare:

Cine sunt fiii lui Anac? 

Anachimi

În cartea Numeri 13 este descris evenimentul iscodirii țării Canaan de către poporul Israel căruia Dumnezeu i-o dăduse în moștenire veșnică. În timpul iscodirii țării, cele douăsprezece iscoade au văzut pe fiii lui Anac care erau oameni uriași/giganți.

“S-au suit pe la miazăzi, și au mers pînă la Hebron, unde se aflau Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: “Țara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o țară care mănîncă pe locuitorii ei, toți aceia pe cari i-am văzut acolo sînt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor: înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste.” (Numeri 13:22, 32-33)

Anac este fiul lui Arba cel mai mare om dintre Anachimi (Iosua 14:15). Anachimii erau oameni giganți pe care Caleb i-a izgonit din Hebron.

“Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac.” (Iosua 15:13-14)

Se pare că Anachimii nu au fost unicii uriași pe fața pământului. În limba ebraică sunt patru cuvinte folosite pentru cuvântul „uriaș”. Unul din aceste cuvinte apare în cartea Iov 16:14 și înseamnă om puternic, războinic. Un alt cuvânt ebraic este tradus ca “uriași” sau “Nefilimi”. Acest cuvânt este folosit pentru un grup sau rasă de oameni a căror statură fizică era neobișnuit de mare față de ceilalți oameni. În pasajul de mai jos în traducerea română avem două cuvinte care se referă la același grup de oameni, uriași și viteji. Cuvântul uriași și viteji în limba ebraică este “nefilimi”.

“Uriașii erau pe pămînt în vremurile acelea, și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, și le-au născut ele copii: aceștia erau vitejii cari au fost în vechime, oameni cu nume.” (Geneza 6:4)

Același cuvânt folosit în Geneza 6 “Nefilimi” este folosit și în cartea Numeri 13:33, pasaj pe care l-am menționat deja mai sus. Nefilimii sunt identificați cu Anachimii și cu Refaimii numiți și Zamzumimi (Deut. 2:20).

“Țara aceasta (Canaan) trecea deasemenea ca o țară a lui Refaim, mai înainte locuiau în ea Refaimiții, și Amoniții îi numeau Zamzumimi: un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca Anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea Amoniților, cari i-au izgonit și s-au așezat în locul lor.” (Deut. 2:20-21)

Acești uriași erau locuitorii Palestinei care au fost cuceriți de canaaniți, filisteni și mai târziu de evrei. Biblia nu ne comunică origininea Nefilimilor, dar nici sfârșitul liniei lor genealogice. S-ar putea ca descendenții lui Anac să existe și astăzi care s-au încrucișat cu alte popoare. Unul din cei mai faimoși giganți este Goliat din Gat, soldatul filistean care a provocat armata împăratului Saul în valea terebinților (1 Sam. 17). Goliat avea o înălțime de 6 coți și o palmă, între 2.5 m și 3 metri. Goliat nu este unicul gigant menționat în literatura biblică. Regele Og în Basan (Deut. 3:9-11) a fost și el un gigant.

(Sidoniții zic Hermonului Sirion, și Amoriții îl numesc Senir), toate cetățile din cîmpie, tot Galaadul și tot Basanul pînă la Salca și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Basan. (Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul Refaimiților. Patul lui, un pat de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coți, și lățimea de patru coți, după cotul unui om.)

Și fratele lui Goliat a fost un uriaș și o altă persoană al cărui nume nu este menționat.

“A mai fost o bătălie cu Filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mîner era ca un sul de țesut. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mînă și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa. El a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis. Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au perit uciși de mîna lui David și de mîna slujitorilor lui.” (1 Cronici 20:5-8)

În concluzie putem spune că aceste două popoare, Anachimii și Refaimii, sunt de origine necunoscută. Sunt mai multe păreri în lumea teologică. Pentru a studia aceste păreri vă recomand să citiți articolul “Who were the Nephilim?” scrisă de Bodie Hodge.