Putem folosi drept exemple în susținerea poligamiei oamenii din Vechiul Testament?

Întrebare:

Unde este menționat primul caz de poligamie și prima abatere de la standardul lui Dumnezeu? Putem folosi drept exemplu pentru susținerea poligamiei personajele din Vechiul Testament?

Înainte ca să răspund la întrebare,  pentru o înțelegere mai profundă a acestui subiect vă recomand să citiți articolul „Poligamia – este această practică biblică?

Ce spune Biblia despre poligamie?
Este poligamia biblică?

Prima abatere de la standardul lui Dumnezeu o vedem în Geneza 4:19, când Lameh și-a luat două soții.

“Lameh și-a luat două neveste: numele uneia era Ada, și numele celeilalte era Țila.”

Nu există alte exemple de poligamie înregistrate începând cu Sem până la Terah, tatăl lui Avraam (cu excepția episodului din Geneza 6:1-7).

Abateri de felul acesta întâlnim în tot Vechiul Testament, dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat acest stil de viață sau Și-a schimbat standardul din Geneza 2:21-24. Dimpotrivă, Vechiul Testament susține căsătoria monogamă. De exemplu, Proverbe 5:15-23 învață același principiu prin alegoria “bea apă din fântâna proprie”, ce este o figură de stil folosită pentru actul sexual dintre un soț și o soție.

“Bea apă din fîntîna ta, și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară? Și să-ți curgă rîurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine, și nu pentru străinii de lîngă tine. Izvorul tău să fie binecuvîntat, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Și pentruce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, și ai îmbrățișa sînul unei necunoscute? Căci căile omului sînt lămurite înaintea ochilor Domnului, și El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui, și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrînare, se va poticni din prea multa lui nebunie.”

Mai mult, o carte întreagă din Vechiul Testament, cartea Cântarea Cântărilor, este dedicată celebrării bucuriei și dorinței de a te dărui doar unei persoane de sex opus, Solomon fiind soțul, iar Sulamita fiind soția, cei doi se dăruie unul altuia.

În Biblie nu există nicio permisiune pentru poligamie. De obicei cei ce susțin poligamia apelează la exemplele din viața lui Avraam, Esau, Iacov, Ghedeon, Iair, Samson, Elcana, Saul, David, Solomon, etc. Dar niciunul din aceste exemple nu prezintă drept normă teologică hotărârea lui Dumnezeu pentru căsătorie. Biblia descrie ceea ce au făcut aceste persoane, dar nu aprobă poligamia practicată de aceștia în perioada în care au trăit. Poligamia este contrar voinței și moralității lui Dumnezeu.

Cei ce susțin poligamia apelează la cele patru texte din Vechiul Testament care le-ar permite să-și ia mai multe soții în același timp: Exod 21:7-11, Levitic 18:18, Deuteronom 21:15-17, și 2 Samuel 12:7-8.

În textul din Exod 21:10 este scris:

“Dacă-i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintîi din hrană, din îmbrăcăminte, și din dreptul ei de soție. Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși, fără nicio despăgubire, fără să dea bani.”

Tot textul vorbește despre legile tratării robilor evrei. Tratamentul față de femeile vândute ca și robi erau diferite de cele față de bărbații vânduți ca și robi. Dacă fiica devenită roabă nu plăcea stăpânului ei, ea trebuia răscumpărată de ruda răscumpărătoare. Dacă era dată de nevastă fiului stăpânului, trebuia să i se acorde statut de familie. Dacă stăpânul se căsătorea cu altcineva, el trebuia să îi ofere roabei sale trei lucruri esențiale pentru viață: mâncare, îmbrăcăminte și adăpost. “Dreptul ei de soție” aici nu se referă la relația sexuală, dar la locuință și hrană.

Levitic 18:18 spune:

Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cît timp ea este încă în viață.

Acest text ne spune clar că incestul este păcat și că bărbatul nu poate să-și ia a doua soție atât timp cât soția lui este în viață.

Deuteronom 21:15-17 accentuează legalizarea dreptului celui întâi născut, indiferent dacă este fiul soției iubite sau a celei care nu este iubită.

Și în final, textul din 2 Samuel 12:7-8 nu încurajează poligamia. Niciuna din cele două soții ale lui Saul nu sunt menționate în lista soțiilor lui David.

Poligamia nu a fost niciodată norma lui Dumnezeu pentru căsătorie. Dumnezeu este martor dintre soții care au încheiat legământ și apără pe soția nedreptățită (Maleahi 2:14). Și Ieremia a trebuit să mustre pe soții din timpul său care acordau mai multă atenție nevestei aproapelui lor (Ieremia 5:8).

Căsătoria este pentru toată viața, iar pentru a înțelege acest adevăr vă recomand următoarele studii biblice: