Cum să fie organizată lucrarea cu adolescenții în biserică?

Astăzi adolescenții sunt o raritate în bisericile din țara noastră, și, dacă sunt e o binecuvântare pentru biserică, atunci când sunt învățați Scripturile, implicați în viața și lucrarea bisericii potrivit cu abilitățile și capacitățile lor.

Implicarea bisericii cu înțelepciune în viața adolescenților va produce credință statornică, relații puternice și viitori lideri pentru lucrarea Evangheliei și viața publică. Domnul Isus a spus:

“Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

Biserica trebuie să învețe să privească dincolo de preocupările tinerilor sau problemele lor legate de lipsa lor de experiență duhovnicească. În unele biserici problema nu este atât de a trezi interesul pentru lucrare, cât convingerea bisericii și a conducerii ei că adolescenții nu pot juca un rol vital în trupului lui Hristos. Cu părere de rău, tocmai din considerentul acesta unele biserici dau prea puțină importanță lucrării cu tinerii. O astfel de abordare va lipsi biserica de adolescenți.

În continuare voi prezenta câteva principii ce ne pot ajuta în organizarea lucrării cu adolescenții în biserică.

Alege și stabilește liderul lucrării cu adolescenții
Cu siguranță că aveți membri în biserică cu un potențial mare pentru lucrarea cu adolescenții. Rugați-vă și alegeți un conducător ce este pasionat și are dragoste pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru tinerii din Biserică. Dacă aș fi să enumăr o singură calitate pe care trebuie s-o întrunească conducătorul acestei lucrări atunci este aspectul duhovnicesc. Fără acest aspect lucrarea poate urmări o altă direcție și anume organizarea programelor atrăgătoare, spectaculoase și distractive. Același lucru îl vedem și la organizațiile laice, dar nu acesta este scopul bisericii. Dorim ca liderul să caute să îi fie plăcut lui Dumnezeu printr-o viață disciplinată de rugăciune și studiere a Cuvântului lui Dumnezeu. Preocuparea liderului trebuie să fie preocuparea psalmistului din Psalmul 63:1

“Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine.”

Adolescenții au nevoie de un exemplu viu și frumos care crede și trăiește cu toată pasiunea pentru Dumnezeu.

Stabilește viziunea și scopul lucrării cu adolescenții
O lucrare frumoasă cu adolescenții este cea care se bazează pe realizarea scopurilor. Scopul trebuie stabilit, discutat cu comitetul bisericii și comunicat bisericii și adolescenților după care se va urmări ca acest scop să fie realizat. Prin scopul propus se urmărește zidirea și pregătirea duhovnicească a adolescenților, găsirea răspunsurilor la întrebările și căutările lor cât și implicarea lor în viața bisericii. “De ce vrem să facem lucrarea cu adolescenții?”, aceasta este una din cele mai importante întrebări la care trebuie să răspundem atunci când stabilim scopul acestei lucrări. Direcția lucrării cu adolescenții depinde de stabilirea, comunicarea și realizarea scopurilor.

Alege atent activitățile și programele cu adolescenții
Programul cu adolescenții trebuie să corespundă programului stabilit de Domnul Isus pentru Biserica Sa:

“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:19-20)

Nu-ți pierde timpul să organizezi doar programe atrăgătoare și distractive. Nu acesta este scopul și nici nu merită resursele și efortul. Programul trebuie să fie direcționat înspre schimbarea vieții prin cunoașterea adevărului lui Dumnezeu și zidirea relațiilor pline de iubire. Pentru aceasta aș dori să vă recomand programul “Școlii Timotei” care, în colaborarea cu biserica locală, urmărește învățarea profundă a Cuvântului lui Dumnezeu și pregătirea adolescenților ca și lideri spirituali pentru lucrarea Evangheliei.

Tabere, întâlniri de tineret, seri de evanghelizare, concursuri biblice, grupe mici de studiu biblic, proiecte și călătorii misionare, etc, toate pot fi programe de pregătire duhovnicească în lucrarea cu adolescenții și zidirea relațiilor. Orice program bun va urmări să-i ajute pe adolescenți să înțeleagă importanța relației lor cu Dumnezeu, lucrarea și slujirea creștină și cum se pot ei implica cu darul lor duhovnicesc.

Organizează programe nu doar pentru tineri, ci cu tinerii.

Implică pe tinerii potențiali în programele bisericii și direcționează-i pentru a se antrena în activitățile lucrării Bisericii.

Încurajează conlucrarea cu părinții adolescenților
Lucrarea cu tinerii trebuie făcută în colaborarea cu părinții. Când tinerii sunt implicați împreună cu părinții lor, productivitatea lucrării și importanța implicării lor în lucrare devine crucială pentru ei. Împreună cu soția suntem misionari și avem doi băieți pe care i-am încurajat întotdeauna să se implice în lucrarea de misiune pe care o facem ca și familie. Am creat oportunități și anturaj pentru ei ca să slujească la seminare, sesiuni, activități sportive, închinare în biserică, predarea limbii engleze și toate în măsura abilităților lor. Tinerii trebuie să simtă că sunt parte din lucrarea în care participă.
Părinții sunt cei ce îi urmăresc pe copii lor mai îndeaproape și pot aprecia starea lor duhovnicească, încuraja la mai multă implicare sau pot înțelege care sunt temerile, astfel comunicând cu liderul lucrării pentru a-i ajuta pe tineri să fie eficienți în trăirea cu Hristos și lucrarea Evangheliei.

Comunicarea cu părinții în mod regulat te va ajuta să înțelegi care sunt prioritățile și valorile familiei și cum să lucrezi în aceeași direcție cu ei. Mai mult decât atât părinții pot fi implicați în organizarea, sprijinirea și desfășurarea anumitor programe.

În acest articol m-am concentrat doar pe ideile majore de organizare a lucrării cu adolescenții, ele fiind mult mai multe. Dorința și rugăciunea mea este ca în fiecare biserică să fie o lucrare frumoasă cu adolescenții, unde fiecare va fi valorificat, ascultat, învățat și implicat activ.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Pastor Sergiu Filat