Cît de frecvent se oficiază botezul în biserici?

Întrebare:

Sunt pastor la o biserică de la țară și recent s-a pocăit un om din sat, adică a luat decizia să fie ucenicul lui Isus Hristos și să urmeze învățătura Mîntuitorului. El cere să fie botezat acum, dar la noi în sat se obișnuiește să se facă doar o singură dată pe an botezul și aceasta este vara, de obicei în luna august. Le-am spus fraților din comitetul bisericii că este bine să facem acum, dar ei au zis că trebuie să așteptăm pînă vara ca să vedem dacă persoana aceasta cu adevărat s-a pocăit și că este bine să fie un singur botez în an și să fie botezați deodată mai mulți. În alți ani știu că s-a obișnuit să mergem la alte biserici unde se făcea botezul și oamenii de la noi din biserică să se boteze acolo. Cum ne sfătuiți să procedăm în situația aceasta și ce experiență aveți în acest sens? 

Mă bucur pentru persoana din sat care a luat decizia să se pocăiască și să urmeze învățătura Domnului Isus Hristos. Trebuie să oficiați botezul acelei persoane acum și iată de ce.

Amînarea botezului nu este o învățătură biblică

Înainte de înălțarea Sa la cer, Domnul Isus a spus:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Și a mai spus încă…

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Botezul este consacrarea în ucenici ai Domnului Isus Hristos și începutul vieții creștine. Nu este o învățătură biblică să așteptăm o vreme îndelungată ca să ne convingem că oamenii au devenit creștini. Este bine, însă, (dar nu obligatoriu) înainte de botez să facem un curs de cateheză ca să fim siguri că cei care se botează au înțeles temeliile credinței creștine pe care o vor mărturisi în apa botezului. Este deosebit de important și obligatoriu ca după botez pentru tot restul vieții lor să-i învățăm în profunzime Biblia ca să păzească tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos. Elementul acesta lipsește azi și, cu părere de rău, trebuie să recunoaștem că lipsește și în bisericile baptiste și nu se pune accentul necesar pe studierea Sfintelor Scripturi după botez. Nu uitați că primul nume al creștinilor este “ucenici”, iar ucenic este persoana care învață continuu Cuvântul lui Dumnezeu.

Oamenii despre care scrie în Biblie n-au amînat botezul

În ziua Cincizecimii, când S-a coborît Duhul Sfînt pe pămînt, apostolul Petru a predicat și o mare mulțime de oameni au crezut în Domnul Isus Hristos. Chiar în ziua aceea s-au botezat aproape trei mii de suflete și imediat au început procesul de ucenicie, căci erau nelipsiți în fiecare zi de la templu și stăruiau în învățătura apostolilor, în rugăciuni, în frîngerea pâinii și în legătura frățească. Ei duceau un mod de viață sănătos spiritual și aceasta ne lipsește nouă azi. Oamenii așteaptă mult pînă se botează și apoi, după botez, nu mai pun accentul pe studierea Sfintelor Scripturi, ci se mulțumesc doar cu venirea la serviciile divine de duminică. Dacă citim cu atenție cartea Faptele Apostolilor, vom observa cu ușurință că toți oamenii se botezau atunci cînd se hotărau să urmeze învățătura Mîntuitorului. Așa a făcut famenul etiopean (Fapte 8:38), sutașul Corneliu și toți cei adunați în casa lui care au crezut (Fapte 10:48), Lidia (Fapte 16:15), temnicerul (16:33) etc.

Poate fi o singură persoană la botez? 

Da, bineînțeles. În cazurile din Biblie menționate mai sus am văzut că au fost și cîte o singură persoană care s-a botezat. Botezul acelei persoane trebuie neapărat să fie oficiat atunci cînd a luat decizia să-L urmeze pe Domnul Isus și să asculte de învățătura Lui.

Dar dacă nu avem baptistier în biserică? 

Nici în cazurile din Biblie nu era baptistier. În cartea Faptele Apostolilor nu este scris ce soluții s-au găsit în aspect tehnic, dar nici nu s-a făcut din aceasta mare problemă. Famenul a fost botezat în primul rîu la care au ajuns, Lidia tot a fost botezată la rîu, temnicerul a fost botezat la el acasă. Fiți siguri că nu avea acasă baptistier, dar au găsit ei o soluție. Poate au găsit o cadă mai mare unde putea să fie botezat prin scufundare și așa au făcut. Nu trebuie să ne facem probleme din aceasta. În clădirea (str. Ciocîrliei 2/8, Chișinău) unde se desfășoară acum serviciile de închinare ale Bisericii Buna Vestirea (în fiecare duminică la orele 14:00, marți la 18:30 și joi la 18:30) tot nu este baptistier. Aceasta, însă, nu ne împiedică să facem botezul. Am găsit ca și soluție să împrumutăm de la o altă biserică o cadă mai mare și în ea am botezat un mare număr de oameni. Sunt sigur că veți găsi o soluție pentru nevoile voastre ca să faceți botezul acum. Noi tot această cadă am luat-o și la penitenciar și în locurile de misiune și am făcut acolo botezuri și a fost bine.

Fiecare botez este o evanghelizare

Cînd o persoană sau mai multe se botează, totdeauna să le dați timp și ocazie tuturor să facă o mărturie în fața tuturor oamenilor. Aceste mărturii au un mare impact la cei care le ascultă și mai ales la cei necredincioși sau care încă nu s-au decis pentru Hristos. Un alt avantaj este că cei care se botează își invită prietenii, rudele, colegii, membrii familiei și este un foarte bun prilej pentru evanghelizarea tuturor acestor oameni care poate cu altă ocazie nu ar veni la biserică. În calitate de pastor, la fiecare botez am invitat pe oamenii prezenți să devină ucenicii lui Isus Hristos și să se boteze și cînd se decide cineva, măcar și o singură persoană, imediat atunci anunțăm data aproximativă sau exactă a următorului botez ca să știe și alții și să se mai gîndească până atunci. Următorul botez la Biserica Buna Vestirea îl vom oficia la 20 martie 2016 și îi invităm să se boteze și pe cei care se vor hotărî să se boteze după citirea acestui articol.

Și dacă nu se va face botezul acum…

Veți avea de pierdut doar. În primul rînd, persoana care dorește să se boteze poate să nu mai ia atît de serios Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că nu va găsi o argumentare biblică pentru amînarea aceasta. Apoi, veți avea de pierdut atît de multe ocazii pentru evanghelizare în localitate. Dacă faceți botezul acum, cred că pînă în primăvară veți mai face un alt botez și poate vara să aveți și mai multe persoane să se boteze. Dacă, însă, veți amîna acest botez pînă la vară, s-ar putea întîmpla nici acestă persoană să nu mai dorească să se boteze sau să meargă într-o altă biserică să se boteze. Dacă va veni la noi, să știți că o vom boteza, căci nu avem niciun motiv să amînăm botezul. Cred că un motiv pentru care s-a oprit creșterea în multe biserici baptiste este și faptul că se face un singur botez în an și pentru că se amînă prea mult botezul celor ce se pocăiesc.

Vă invit să citiți următoarele articole despre botez pe care le-am publicat anterior pe acest site:

Iată și o listă cu mesajele despre botez pe care le-am predicat:

Invit pe pastori, misionari, diaconi și pe toți predicatori să studiem împreună la Chișinău sesiunea Doctrinele Bibliei în perioada 11-23 aprilie 2016. La această sesiune vom pune în discuție și multe aspecte practice care țin de lucrarea pastorală și de misiune.