De câte ori îi este îngăduit unui creştin să se boteze?

Întrebare:

Spuneţi-mi vă rog şi mie de câte ori îi este îngăduit unui creştin născut din nou să se boteze?

De câte ori îi este îngăduit unui creştin să se boteze?

Există un singur botez în apă pentru fiecare creştin. Domnul Isus a spus ucenicilor:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Iar în Epistola către Efeseni este scris:

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. (Efeseni 4:5)

Botezul este valabil doar atunci când persoana a crezut din toată inima că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi a mărturisit aceasta cu gura lui sau a ei. Când au venit la râu famenul etiopian l-a întrebat pe Filip ce îl împiedică să fie botezat. Atunci…

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. (Faptele apostolilor 8:37-38)

Dacă lipseşte credinţa şi mărturisirea de credinţă a persoanei care se botează, acesta nu poate fi validat.