Din ce motive o persoană nu poate primi botezul?

Recent am primit o întrebare cu privirile la restricțiile scrise în Biblie la botezul unei persoane:

Si daca omul care vrea sa se boteze e destul de conștient in ceea ce face? Care pot fi alte motive de refuz? Serios mă interesează aceasta întrebare, caci in Biblie nu am găsit careva restricții, care ar interzice ca sa fie botezata o persoana, care a crezut in jertfa lui Hristos. Dar poate ca ele sunt si eu nu le-am găsit?

Există cel puţi două texte biblice care scot în evidenţă anumite condiţii care trebuie să le satisfacă o persoană pentru a primi botezul. O persoană nu poate primi botezul când…

Lipseşte credinţa din toată inima în Domnul Isus Hristos

În cartea Faptele Apostolilor Dumnezeu ne este relatat următorul caz:

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. (Faptele apostolilor 8:26-38)

Famenul etiopean a crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos și a primit botezul

Famenul era conştient că există anumite condiţii care nefiind satisfăcute, îl împiedică să primească botezul, și astfel a întrebat care sunt aceste condiţii. Filip i-a răspuns că doar dacă crede din toată inima în Domnul Isus Hristos poate primi botezul, după care famenul a făcut acea frumoasă mărturie de credinţă spunând: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.

Ai îndeplinit tu această condiţie când ai fost botezat? Dacă n-ai îndeplinit-o, crezi că este valabil botezul tău?

O altă condiţie  din cauza căreia o persoană nu poate primi botezul este

Lipseşte înţelegerea semnificaţiei Botezului

La începutul Epistolei I către Corinteni, Apostolul Pavel scrie:

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Şi eu, al lui Apolo!” – „Şi eu, al lui Chifa!” – „Şi eu, al lui Hristos!” – Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. Da, am mai botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (1 Corinteni 1:10-17)

Pasajul scoate în evidenţă o problemă care era în biserica din Corint şi anume că oamenii doreau şi se grăbeau să primească botezul fără să înţeleagă semnificaţia botezului. Ei credeau că astfel întră în partida unui om. De aceea apoi se lăudau zicând că sunt ai lui Pavel, sau ai lui Apolo, sau ai lui Chifa, etc. Apostolul Pavel, fiind în Corint, nu s-a grăbit să le administreze botezul celor care îl solicitau până nu era sigur că ei înţelegeau semnificaţia botezului şi a Evangheliei. Ai înţeles semnificaţia botezului când ai fost botezat?