Poţi fi mântuit fără să te botezi?

Întrebare:

Eu de mic copil am mers la Biserica Creştinilor după Evanghelie, dar cum mergeam aşa plecam de acolo, de multe ori, fără să caut a înţelege ceva. Am căutat altă biserică şi astfel am vizitat mai multe până am găsit una numită “Armata Salvării”. Aici oamenii de la conducere sunt foarte buni şi este multă dragoste în jurul lor. Problema este că ei nu fac botez ci în loc de acesta se fac “soldaţi”. Doresc să vă întreb dacă este posibil să fii mântuit fără să te botezi. Eu mă cam îndoiesc şi de aceea sunt hotărât dacă să mă botez, atunci să merg la Creştinii după Evanghelie şi să continui cu această biserică. Şi mai vreau să adaug ceva: aici, la Armata Salvării se face Cina Domnului dar în loc de pâine servesc altceva şi totuşi ei predică după aceeaşi Biblie. Aştept sfatul Dvs. Domnul să vă binecuvânteze şi să vă ajute în lucrările pe care le faceţi.

Poţi fi mântuit fără să te botezi?

Botezul este porunca Mântuitorului

Când le-a dat Marea Însărcinare apostolilor, Domnul Isus le-a spus:

„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Versetul spune clar că va fi mântuit cel care va crede şi va fi botezat. Dar, va reproşa cineva şi va zice: “Bine, dar a doua parte a versetului spune că “cine nu va crede va fi osândit” şi nu spune nimic despre botez, adică, nu spune că cine nu se va boteza va fi osândit”. Ştii de ce? Pentru că hotărârea şi cererea să fie botezat este prima dovadă că cineva a crezut şi a încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos. De altfel, cum poate pretinde cineva că a ales să trăiască în deplină ascultare de Domnul Isus când refuză să împlinească prima Lui poruncă – să se boteze? Dacă cineva nu vrea să se boteze, înseamnă că nu a luat o hotărâre fermă să devină ucenicul lui Isus şi să nu se înşele singur pe sine. Dacă nu ar fi fost important botezul, nici Isus nu ar fi spus aceasta şi nici primii ucenici nu le-ar fi cerut celor ce credeau să se boteze. Deci, dacă ai crezut din toată inima în Domnul Isus şi ai încheiat legământ cu El, trebuie să mergi la pastor sau preot şi să ceri să fii botezat.

Despre Armata Salvării

Armata Slavării este o misiune mondială fondată în 1865 de William Booth în Londra. În anul 1878 ei au adoptat titlul “The Salvation Army” şi sistemul de conducere cvasi-militar. Pe pagina oficială a Armatei Salvării este prezentat următorul citat din Salvation Army Act din 1980:

Armata Salvării este o parte integrantă a Bisericii Creştine, deşi distinctă în guvernare şi practică. Doctrina Armatei urmează învăţătura principală a credinţei creştine şi articole de bază ale credinţei cu implicarea scopului salvator al lui Dumnezeu. Obiectivele sale sunt „avansarea religiei creştine … a educaţiei, eliberării de sărăcie, şi alte obiective caritabile benefice pentru societate sau comunitatea omenirii ca un întreg.

Definiţia de mai sus face clar că Armata Salvării nu este biserică, ci parte integrală a Bisericii şi deci, celor din Armata Salvării nici nu le revine rolul să facă actele de cult. În înţelegerea mea, ei recrutează din biserici oameni care împărtăşesc aceeaşi viziune şi vor să se dedice aceleaşi cauze de propovăduire a Evangheliei în locurile unde alţii ajung sau merg mai greu.

Invit pe ostaşii Armatei Salvării să contribuie cu comentariile lor la întrebarea adresată.