Care este semnificaţia și condițiile botezului?

Întrebare:

Ce semnifică botezul şi ce trebuie să ştim înainte să ne botezăm?

Ce semnifică botezul?

1. Mărturia unui cuget curat

În Epistola I a lui Petru scrie astfel despre semnificaţia botezului:

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. (1 Petru 3:21-22)

Deci, botezul nu ne mântuieşte pentru că nu ne curăţă de întinăciunile trupeşti, ci este mărturia pe care o depunem noi în faţa oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu prin care adeverim că cugetul nostru a fost curăţit prin sângele Domnului Isus în care am crezut.

2. Identificarea cu moartea şi învierea Domnului Isus Hristos

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris astfel despre botez:

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:3-5)

Deci, prin botez, noi, creştinii, prin credinţă, ne-am identificat cu moartea şi învierea Mântuitorului.

Ce trebuie să ştim înainte să ne botezăm?

1. Credinţa din inimă este condiţia de bază

În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum Duhul Sfânt l-a trimis pe Filip să-i predice Evanghelia unui famen etiopian care a înţeles şi a primit Vestea Mântuirii.

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 8:36-37)

Nu se poate boteza cineva care nu crede din toată inima în Isus Hristos.

2. Pocăinţa este o altă condiţie de bază

În ziua Cincizecimii, Apostolul Petru le-a propovăduit Evanghelia celor adunaţi în Ierusalim:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:37-39)

Pocăinţa nu este doar regretul pentru păcatele făcute, ci intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus, este naşterea din nou, sau botezul cu Duhul Sfânt. Această transformare în viaţa omului este obligatorie pentru ca să poată primi botezul cu apă.

3. Botezul este porunca Domnului Isus

Unii oameni zic că s-au pocăit şi au încheiat legământ cu Domnul Isus, dar nu se grăbesc să se boteze, de parcă nu ar lua seama la cuvintele Mântuitorului care, înainte de înălţarea Sa la cer, a spus ucenicilor:

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Dacă zici că ai ales să asculţi de Domnul Isus din toată inima, trebuie să te botezi şi să nu amâni acest lucru. Apropie-te de pastor sau de preotul bisericii locale unde ai ales să te închini şi spune-i despre dorinţa ta să te botezi cât mai curând ca să poţi fi înscris la cursurile de catiheză.