Aduce botezul izbăvirea de păcatul originar?

Întrebare:

Vreau sa întreb despre păcatul originar. Mulți oameni motivează botezul pruncilor ca izbăvire de păcatul originar, spuneți-mi va rog cum trebuie de interpretat corect acest termen?

Despre păcatul originar am scris anterior articolul “Ce este păcatul originar?” pe care vă invit să-l citiţi.

Nu, botezul pruncilor nu aduce izbăvire de păcatul originar chiar dacă şi în manualul de Educaţie Creştin-Ortodoxă pentru clasa IV din care se predă în Republica Moldova scrie astfel:

Botezul se mai numeşte baia naşterii din nou şi renaştere, pentru că spală păcatul strămoşesc sau toate celelalte păcate ale celui ce se botează, îl uneşte cu Hristos şi-i dăruieşte o viaţă nouă cu Dumnezeu, în Biserică. (Educaţia Creştin-Ortodoxă, Manual pentru clasa a IV-a, Chişinău, 2007, pag. 25)

Învăţătura că păcatul strămoşesc este spălat prin botez nu-şi are suportul în Sfintele Scripturi şi acelaşi lucru îl demonstrează şi realitatea. Dacă ar fi aşa, atunci toţi cei botezaţi ar trebui să nu mai păcătuiască. Dar chiar un preot ortodox, părintele Iov Cristea de la Mănăstirea Curchi a spus

„Botezaţi, în RM, avem vreo 93 de procente, dar creştini adevăraţi nu sunt nici zece la sută”

Cum este cu ceilalţi 90% din numărul celor botezaţi? De ce botezul nu i-a eliberat de păcatul strămoşesc ca să nu mai trăiască în păcat? Pentru că, aşa cum spune Sfânta Scriptură:

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, (1 Petru 3:21)

Vă invit să ascultaţi predica pe care am predicat-o la botezul oficiat la Biserica “Bunăvestirea” din Chişinău pe care o păstoresc pentru că în această predică am abordat şi acest aspect.

Pentru că duminica viitoare vom avea un nou botez la Biserica “Bunăvestirea” vă invit să ascultaţi mărturiile celor care s-au botezat şi un nou mesaj despre botez pe care îl voi predica înainte de oficierea Sfântului Botez.