(VIDEO) Poți fi plăcut lui Dumnezeu și să împlinești toate poruncile Lui fără să te botezi?

Întrebare:

Este posibil să fii pe placul lui Dumnezeu și să împlinești toate poruncile Lui fără să te botezi?

Răspunsul este NU. Botezul este o poruncă a Domnului Isus. Domnul Isus a poruncit ucenicilor înainte de înălțarea Sa la cer:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:19, 20)

 

Te invit să privești și această emisiune despre botez:

Comparativ cu alte porunci, botezul nu este o poruncă grea. Spre exemplu, porunca de a te dezbrăca de omul cel vechi este una pe care trebuie să o faci zilnic, pe când botezul îl faci doar o singură dată, la începutul vieții tale de credință. Dacă ți se pare prea greu, cum vei reuși să împlinești celelalte porunci?

Dacă nu vrei să te botezi, atunci refuzi să te identifici cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos, pentru că aceasta simbolizează botezul. Intrarea în apă simbolizează moartea Domnului Isus, iar ieșirea din apă – învierea Domnului Isus. Dacă nu vrei să te identifici cu moartea și învierea Domnului Isus, cum atunci ai putea să urmezi celelalte porunci?

În Marcu 16:16 mai este scris:

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.

Deci, nu poți fi mântuit dacă nu te botezi. Dacă ai decis să primești botezul, te invit la cursurile de cateheză. La Biserica pe care o păstoresc, biserica ”Buna Vestire” din Chișinău,  avem servicii divine în fiecare marți la 18:00, joi la 19:00 și duminică la 14:00. Suntem pe str. Ciocârliei 2/8 .

Dacă mai ai și alte întrebări cu privire la botez, selectează titlurile din lista de mai jos și citește articolele: