Cum să învingi zilnic firea pământească?

Cum să învingi zilnic firea pământească

Întrebare:

Vreau să cunosc mai mult despre trăirea practică cu Domnul Isus Hristos. Cum pot învinge firea pământească în fiecare zi aşa ca să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine? Cum se poate realiza aceasta în mod practic?

Fii un om duhovnicesc

Din punctul de vedere a lui Dumnezeu, oamenii se împart în duhovniceşti, care trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt şi pământeşti, care trăiesc mânaţi de firea lor pământească păcătoasă. Cum să învingi zilnic firea pământească? Trebuie să fii un om duhovnicesc, adică să locuiască în tine Duhul lui Dumnezeu, aşa cum scrie Scriptura când zice:

Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:8-9)

Oamenii primesc Duhul lui Dumnezeu doar atunci când prin credinţă din inimă se pocăiesc şi încheie legământ cu Domnul Isus. Deci, dacă nu ai încheiat legământ cu Isus Hristos, dacă nu ai fost născut din nou, nu ai Duhul lui Dumnezeu şi nu poţi învinge firea pământească. Trebuie să crezi din toată inima şi să închei legământ cu Mântuitorul ca apoi să primeşti Duhul Lui cel Sfânt.

Trăieşte după îndemnurile Duhului Sfânt

În acelaşi capitol 8 al Epistolei către Romani, apostolul Pavel scrie astfel:

Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci – lucrul cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1-4)

Dacă locuieşte în tine Duhul lui Dumnezeu, în orice situaţie El te îndeamnă să procedezi într-un anumit fel, care este plăcut lui Dumnezeu. El te îndeamnă să studiezi Scripturile, să te rogi, să le spui la oameni despre Hristos, să ajuţi pe cei ce au nevoie de ajutorul tău. Atunci când eşti ispitit sau confruntat cu păcatul, Duhul Sfânt este cel care te îndeamnă să te opreşti şi chiar te mustră. Când citeşti noutăţile pe Internet şi din întâmplare ai deschis o pagină cu pornografii sau imagini indecente, Duhul Sfânt este cel care te îndeamnă să părăseşti această pagină şi să te protejezi pe viitor de la orice îţi poate afecta rău gândirea. Dacă eşti un om duhovnicesc, vei asculta de îndemnul Duhului Sfânt şi astfel vei trăi o viaţă creştină plină de bucurie şi împlinire.

 Nu trăi după îndemnurile firii pământeşti

Chiar dacă ai primit Duhul Sfânt, nu uita că fiind pe acest pământ, încă mai trăieşti în firea pământească care te îndeamnă la păcat, aşa cum a făcut-o toată viaţa ta de la naştere. Nu te lăsa învins de firea păcătoasă. Altădată nu aveai putere să rezişti la ispitele şi îndemnurile ei păcătoase, dar acum ai Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în tine. Nu trăi după îndemnurile firii pământeşti.

Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8:5-8)

Îmi amintesc cum odată s-a apropiat de mine o tânără pentru consiliere spirituală şi mi-a mărturisit că este apăsată zilnic şi ispitită să comită un anumit păcat. Aceasta o făcea să se simtă extrem de rău şi foarte vinovată înaintea lui Dumnezeu. I-am spus atunci că faptul că nu se lasă târâtă în păcatele de care este ispitită, este mai degrabă o pricină de bucurie pentru biruinţele pe care le-a deţinut până în prezent şi nicidecum o pricină de întristare. Dar, i-am mai spus şi …

Să nu trezim poftele firii pământeşti

În aceeaşi Epistolă către Romani, apostolul Pavel a mai scris:

Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. (Romani 13:13-14)

Ce înseamnă aceasta? Unii oameni se concentrează atât de mult să nu păcătuiască, încât toată ziua contemplează la acele păcate şi în felul acesta doar trezesc poftele firii pământeşti. Iată de ce suntem îndemnaţi să umblăm după lucrurile Duhului, adică să căutăm lucrurile spirituale care sunt de preţ înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta în mod practic? În loc să te strădui să te izbăveşti de anumite ispite, caută să studiezi Sfintele Scripturi, mergi la un grup de studiu, mergi la biserică, mergi să le slujeşti altor oameni, spune Evanghelia altora, fă binele la care ne îndeamnă Hristos.

Nu te scuza că „trăim în fire păcătoasă”

Multă supărare îmi produce când aud pe unii creştini cum se scuză pentru păcatele comise, spunând: „Aşa este pe acest pământ” sau: „Trăim încă pe pământ” sau „Trăim în firea pământească”. Chiar citează următoarele cuvinte scrise prin apostolul Pavel pe paginile Sfintei Scripturi:

Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… (Romani 7:21-24)

Cu acest pasaj încearcă oamenii să se scuze pentru păcatele lor, spunând că şi apostolul Pavel nu s-a putut lupta cu firea pământească. Nu este adevărat. Imediat în următorul verset Pavel arată că a fost biruitor asupra firii prin Isus Hristos şi scrie:

Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. (Romani 7:25-8-2)

Dacă eşti copilul lui Dumnezeu născut din nou prin credinţă în Domnul Isus, în tine locuieşte Duhul Sfânt şi responsabilitatea ta este să trăieşti după îndemnurile Duhului, nu după cele ale firii pământeşti. Umblă după lucrurile Duhului şi nu trezi poftele firii. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, crede din toată inima în Domnul Isus şi încheie legământ cu El.