Păzirea zilei de duminică nu este o călcare a Sabatului

Pe site-ul nostru au fost adresate de repetate ori întrebări privitoare la originea, esența și păzirea zilei de Sabat și subiectul a fost abordat în multe articole, emisiuni și predici. Totuși, am găsit că este important să mai dau un răspuns la această întrebare:

Și dacă sabatul nu a mai fost valabil după moartea Domnului Iisus, de ce în Apocalipsa 14:12 se spune că sfinții mântuiți sunt cei care au pazit poruncile lui Iisus? Au păzit doar 9?

În Apocalipsa 14:12 nu este specificat nimic cu privire la Sabat și nu putem face concluzia că cele scrise se referă doar la Decalog (Cele 10 porunci). Textul spune astfel:

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

Este greșit însă să creadă cineva că creștinii care au ziua de odihnă și de închinare Duminica nu păzesc Sabatul. Sabat înseamnă odihnă sau încetare de a lucra și despre semnificația acestei zile speciale Pavel le-a scris astfel creștinilor din orașul Colose, care, de altfel, nu erau de origine iudei, ci dintre neamuri, adică dintre păgâni care nu au cunoscut și nu au ținut Sabatul până a crede în Domnul Isus Hristos. Iată ce le-a scris Pavel:

Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. (Coloseni 2:16-17)

Cum vedeți, Sabatul a fost o umbră a lucrurilor viitoare care indica la Domnul Isus Hristos. Tocmai de aceea Domnul nostru parcă în mod intenționat călca Sabatul și aceasta îi înfuria pe fariseii din acele zile, căci ei nu înțelegeau semnificația acestei zile. Ei nu înțelegeau tot așa cum azi sunt încă unii oameni care nu înțeleg că Sabatul era o umbră care indica la odihna care poate fi oferită doar în Domnul Isus Hristos. Doar Domnul Isus poate da odihna adevărată, cum a spus:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:28-29)

Cei din vremea Lui Îl acuzau de încălcarea Sabatului, dar ei nu înțelegeau că tocmai El, Domnul Isus, este persoana principală spre care a indicat Sabatul, căci doar El oferă odihna adevărată.

Noi, creștinii, am împlinit cu adevărat Sabatul atunci când am crezut în Domnul Isus Hristos. Prin nașterea din nou am intrat în odihna adevărată pe care nu au găsit-o mulți din cei ce au păzit sau mai păzesc Sabatul fără să creadă în Hristos și fără să fi experimentat nașterea din nou.

Deci, să nu mai învinuiți niciodată un creștin adevărat care păzește duminica, ca și cum ar fi unul care nu ține ziua Sabatului. Dumnezeu să ajute pe fiecare om să creadă în Domnul Isus Hristos, care este “Domnul Sabatului”, adică Domnul Odihnei și fără care nimeni nu va intra în odihna adevărată a lui Dumnezeu. Iar cei care L-au primit pe El în inimă și i-au devenit ucenici, împreună cu Duhul Sfânt au primit și pacea lui Dumnezeu și deja se află în această odihnă, căci odihna adevărată este în inimile lor.

Vă invit în continuare să citiți următoarele articole la acest subiect:

Aici găsiți predica:

Și aici sunt emisiunile despre Sabat:

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să intrați în odihna adevărată a lui Dumnezeu, care este oferită de Domnul Isus Hristos și nu de păzirea unei zile.