Despre unele texte din Evanghelii cu referinţă la Sabat

Întrebarea la care voi răspunde în acest articol se referă la respectarea Sabatului, conform unor texte din Noul Testament:

Dacă nu mai este obligatorie respectarea sâmbetei, cum pot fi explicate textele din Evanghelia după Luca 23:56 şi Evanghelia după Matei 24:20?

femeile la mormînt

Textul din Evanghelia după Luca scrie astfel:

Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. (Luca 23:55-56)

Nici nu se putea de aşteptat de la femei nimic altceva să facă. După felul cum se pregăteau să-i facă Domnului Isus înmormântarea, este evident că nu credeau cu adevărat şi nu se aşteptau la învierea Lui. În continuare textul spune:

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. (Luca 24:1)

Deci, ele au venit să ducă până la capăt înmormântarea Domnului Isus cu toate că de multe ori Mântuitorul  le-a spus celor din preajma Sa că va învia.

Textul din Evanghelia după Matei scrie:

Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. (Matei 24:20)

Pasajul respectiv face parte din profeţiile spuse de Domnul Isus cu referinţă la viitorul poporului Evreu în timpul necazului cel mare. Iată ce spune contextul:

De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24:15-22)

Poporul Evreu a respectat şi respectă Sabatul şi acum, iar ziua aceasta pentru ei devine extrem de dificilă dacă va fi nevoie să fugă pentru că în ziua Sabatului toţi se deplasează în alt regim. De exemplu, la ei în ziua Sabatului ascensorul este pus la un program automat şi se opreşte la fiecare etaj. Cum credeţi, complică aceasta fuga Evreilor când va veni necazul cel mare?

Cum vedeţi, nici un text, nici altul, nu poate fi aplicat pentru a le impune creştinilor respectarea Sabatului tot aşa cum creştinii nu mai trăiesc după Legea Vechiului Testament.