Unde spune apostolul Pavel că nu mai contează ținerea Sabatului?

Întrebare: 

Cum de aveți îndrăzneala să afirmați că apostolul Pavel a spus că nu mai contează ținerea Sabatului atât de mult? Oare așa spune apostolul Pavel despre Sabat? 

Apostolul Pavel vorbeste despre tinerea ssabatului

 

În epistolele lui Pavel găsim cuvântul „Sabat” doar o singură dată, în epistola către Coloseni unde este scris astfel: 

Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. (Coloseni 2:16-17) 

Apostolul le-a scris Colosenilor care pe de o parte erau atacați de filosofiile vremii pe care le numește învățături începătoare ale lumii, iar pe de altă parte atacul venea din partea iudaizatorilor care căutam să le impună creștinilor ținerea Legii Vechiului Testament, așa cum o fac unele confesiuni azi. Pe atunci iudaizatorii puneau un preț mai mare pe tăierea împrejur, de aceea puțin mai inainte apostolul le-a scris așa: 

În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. (Coloseni 2:11-12) 

Tocmai pentru că noi avem totul deplin în Hristos și pentru că în El am fost tăiați cu o tăiere împrejur făcută în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pămîntești, de aceea nu ne mai zidim relația cu Dumnezeu pe baza mâncărilor sau băuturilor, sau zilelor de sărbătoare, luni noi sau Sabat, căci toate aceste lucruri sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul (adică esența, adevăratele lucruri) este al lui Hristos. 

 

Sabatul a fost o umbră a odihnei pe care o găsește fiecare creștin în Isus Hristos atunci când intră în Noul Legământ cu El. Pentru cel care a ajuns la esența odihnei nu mai contează umbrele acestei Odihne după care se conduceau odată cei ce căutau odihna. Ce trist este că unii din ei, stau alături de Odihnă, dar nu o văd și își țin privirile îndreptate doar spre umbre, trăiesc cu umbre și se ceartă pentru umbre în loc să se bucure de adevărata Odihnă care este în Hristos Isus, căci El a spus că este Domn al odihnei și a chemat pe toți cei trudiți și împovărați să vină la El ca să primească odihnă. Domnul să le deschidă ochii și să găsească adevărata Odihnă.