A schimbat Mîntuitorul porunca a IV-a?

Întrebare:

Mântuitorul a schimbat sau nu a schimbat porunca a 4-a? (nu mă refer la alta zi)

A schimbat Mîntuitorul porunca a IV-a?Ca să fie clar cititorilor voi specifica că vă referiţi la porunca a IV-a din Decalog (Cele 10 porunci) care este următoarea:

Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o. (Ieşirea 20:8-11)

Domnul Iisus n-a schimbat ci a împlinit porunca aceasta. Scriptura spune că Sabatul, care era ziua de odihnă, preaumbrea odihna adevărată care o putem găsi doar în Iisus Hristos. În Epistola către Coloseni scrie:

Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos. (Coloseni 2:16-17)

De la aşezarea lui până la venirea şi jertfirea Domnului Iisus Hristos, sabatul, a umbrit odihna care poate fi oferită doar de Domnul Isus, Domnul Sabatului, atunci când întrăm în Noul Legământ cu El. Când era pe acest pământ, Domnul Isus a fost învinuit că calcă porunca a IV-a. Iată un caz:

În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului. (Matei 12:1-8)

Domn al sâmbetei însemnă Domn al odihnei. De fapt lucrul acesta devine mult mai clar când priveşti la lucrurile pe care Domnul Iisus le-a spus chiar înainte de cazul când ucenicii au mers prin semănături şi au mâncat spice. Iată ce le-a zis el celor ce-l ascultau:

Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. (Matei 11:28-29)

Domnul Iisus a împlinit porunca a IV-a aducând odihnă pentru sufletele oricărui caută odihnă adevărată. Dacă nu ai întrat în Noul Legământ cu Domnul Iisus, nu ai această odihnă adevărată indiferent că respecţi sâmbăta, sau duminica, sau orice altă zi a săptămânii. Grăbeşte-te să întri în odihna adevărată care este doar la Iisus Hristos.