Este păcat să faci curăţenie în casă duminica?

Întrebare:

Vreau să ştiu dacă este păcat să faci curat duminica sau să speli o maşină de rufe. Eu lucrez şi am şi un copil de doi ani. De multe ori trebuie să spăl şi să calc sau să fac curat duminica. Este păcat să ai mereu casa curată şi să ai grijă de familia ta?

Ca să răspund la această întrebare, trebuie să abordez mai multe aspecte.

Ziua de odihnă –  o poruncă divină

A patra din cele 10 porunci pe care le-a dat Dumnezeu poporului Israel spune:

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exod 20:9-11)

Dumnezeu vrea ca să sfinţim ziua de odihnă şi să ne odihnim în ea. În acelaşi timp, această zi poartă o semnificaţie profundă.

Ziua de odihnă – imaginea odihnei care vine în Hristos.

Când era pe acest pământ, Domnul Isus în mod intenţionat şi-a făcut lucrarea în ziua de odihnă, fapt care a stârnit multă nemulţumire din partea liderilor religioşi ai vremii şi a atras prigoană asupra Domnului Isus. Totuşi, Mântuitorul a insistat să-şi facă lucrarea în ziua de Sabat, adică ziua de odihnă, tocmai ca să le comunice oamenilor că Sabatul a fost o umbră a odihnei adevărate care o pot avea oamenii doar prin credinţă în El. În una din aceste discuţii, Domnul Isus a spus că El însuşi este Domn al Sabatului, adică Stăpânul adevăratei Odihne:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.(Matei 11:28-30)

Este păcat să lucrezi Duminica?

Sunt anumite lucruri pe care unii creştini le consideră a fi păcat, alţii nu le dau nici o importanţă şi le practică, alţii chiar le propovăduiesc. În Biblie aceste practici sunt numite „păreri îndoielnice” şi despre ele Apostolul Pavel a scris astfel:

Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate; pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; pentru că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu. .(Romani 14:1-6)

Vedeţi, în cazul părerilor îndoielnice, convingerea pe care o avem cu privire la ele defineşte dacă este păcat sau nu, pentru că dacă faci un lucru împotriva convingerii proprii, prin aceasta păcătuieşti.

Duminica este Ziua Domnului

În Noul Testament, Duminica este numită ziua Domnului, şi la noi, la români, aceasta este semnificaţia cuvântului „duminică”. În ziua aceasta toţi creştinii se adună să I se închine lui Dumnezeu şi să sărbătorească învierea lui Isus Hristos. Îi vine greu să sărbătorească această zi unui om care n-a experimentat iertarea lui Hristos, ci doar o face pentru că aşa a apucat de la părinţi sau pentru că face parte dintr-un popor creştin.

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu

Trupul are nevoie de o zi de odihnă în săptămână. Cunoaştem toţi că sâmbăta pentru o femeie cu familie şi copii este încărcată cu mai multă muncă şi responsabilităţi decât celelalte zile de lucru din săptămână. Faptul că nu le reuşiţi pe toate şi trebuie să lucraţi şi duminica mă face să înţeleg că sunteţi obosită fizic dar şi sufleteşte. Aveţi mare nevoie de odihna pe care o poate da doar Domnul Isus Hristos. El a mai spus:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.(Matei 6:33)

Căutaţi o biserică unde se propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu şi începeţi să mergeţi în fiecare Duminică la serviciul divin, cu copiii şi cu soţul, iar dacă ei nu doresc încă, mergeţi singură. În felul acesta veţi începe să căutaţi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu vă va aranja lucrurile în aşa fel ca să reuşiţi să vă isprăviţi cu responsabilităţile în timpul săptămânii şi Duminica să fie o zi de odihnă pentru suflet şi trup. Aşa să vă ajute Dumnezeu.