Este o încălcare a Bibliei ținerea duminicii în locul Sabatului?

Întrebare: 

Pacea Domnului. Este lesne, mai ales pentru cine cunoaște Biblia să găsim versete prin care să ne socotim ”buni” în ochii lumii, dar în realitate cînd citim Cuvîntul Domnului nu găsim nicăieri măcar o virgulă despre schimbarea SABATULUI în DUMINICĂ doar pentru că așa a hotărît la 325 Constantin și cu mama sa schimbarea pe care dumneata, ca și pastor, o știi de bună seamă. Dacă într-adevăr ne numim creștini, adică continuatori lui ISUS HRISTOS și biserica este apostolească, atunci să facem ce făcea DOMNUL, adică după obiceiul lui intra în sinagogă și predica Cuvîntul sau ne putem lua după Pavel care obișnuia să propovăduiască Scripturile în zi de Sabat și zice Biblia că în al doilea Sabat să ieșiți aproape toți oamenii la porțile cetății să asculte Cuvîntul. Cît despre expresia ”ne aflam împreună în Ziua Domnului și ne rugam și frîngeam pîinea”, nu pot să spun decît atît: ”Să facem noi voia oamenilor sau voia lui DUMNEZEU” de care vorbesc toate bisericile creștine, dar în adevăratul sens al cuvîntului nici o ”biserică creștină” nu împlinește Biblia în adevăr dacă mă înșel, vă rog să îmi arătați unde. Doamne ajută.

Da, vă înșelați și iată de ce. Este adevărat că în Noul Testament frecvent se vorbește despre Sabat ca și zi de închinare, dar tot în Biblie este și capitolul 14 al Epistolei către Romani unde apostolul Pavel spune că nu mai contează acest lucru atât de mult. Creștinii sărbătoresc duminica, pentru că este ziua Învierii Domnului Isus Hristos. Greșiți când vă legați de ziua Sabatului și îi dați mai multă importanță decât are ea pentru un creștin și faceți din ea temelie a mântuirii sau motiv pentru discuții și conflicte fără sfârșit. Nu vă împiedică nimeni să țineți ziua Sabatului dacă o considerați că anume aceasta trebuie să fie ziua de odihnă, dar să faceți discuții nesfârșite și să vă irosiți timpul și puterea pe aceste discuții fără sens este greșit, tot așa cum este greșit să credeți că ținerea Sabatului contează pentru mântuirea cuiva. Eu am scris multe articole la acest subiect și nu văd motivul să dezvolt din nou aici acest subiect. Voi trece doar într-o listă toate aceste articole: 

Despre unele texte din Scriptură cu referință la Sabat

Ce spune Biblia despre ziua de odihnă? 

Ce învață Biblia despre odihnă?

Ce lege nu mai este valabilă în Noul Testament?

Despre polemici cu adventiștii referitoare la ziua de odihnă

De ce creștinii au ales duminica ca și zi de odihnă?

DIDAHIA mărturisește că creștinii se adunau Duminca

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea pacea Lui, iar puterea și pasiunea noastră să le folosim pentru propovăduirea Evangheliei.