Despre polemici cu adventiştii referitoare la ziua de odihnă

Întrebare:

Cum pot să conving un creștin adventist de ziua a șaptea că anume duminica este ziua sfântă de odihnă și nu sâmbăta?

Nu trebuie să-l convingi. Atât timp cât cineva nu pune păzirea Sabatului sau a zilei de odihnă ca și condiție pentru mântuirea sufletului suntem sfătuiţi să nu ne apucăm la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Ziua de odihnă tot face parte din această categorie a părerilor îndoielnice. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris:

Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate; pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; pentru că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu. (Romani 14:1-6)