(VIDEO) Cum să vestești Evanghelia musulmanilor?

Întrebare:

Ce spune Biblia despre musulmani? Cum să le spui musulmanilor despre Domnul Isus Hristos ca să te asculte? 

 

Vă invităm să citiți și următoarele articole publicate anterior cu privire la Islam, Creștinism și cum să ducem mesajul Evangheliei musulmanilor:

Islamul, Muhamed nu sunt menționate în Biblie. Nu este adevărat că Biblia face profeții cu privire la Muhamed.

Adevărul central al Bibliei este că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu. Noul și Vechiul Testament prezintă divinitatea Domnului Isus Hristos. Musulmanii greu acceptă adevărul despre Sfânta Treime, pentru că nu acceptă că Dumnezeu este Dumnezeu în trei Ființe. Acesta, însă, este un adevăr teologic profund și foarte important. Priviți pentru mai multe explicații această emisiune:

Nu încetați să le vorbiți Evanghelia musulmanilor. Nu aveți frică de ei, ci dragoste pentru ei. Musulmanii sunt mult mai deschiși să discute la subiecte teologice. Nu ratați nicio ocazie să le vorbiți despre Domnul Isus Hristos.

Nu vă întristați dacă nu cred și nu primesc mărturia. Propovăduirea noastră este doar o parte din lucrarea lui Dumnezeu în viața lor, este partea noastră. Mai departe intervine Dumnezeu în chip miraculos, așa cum scrie în Scripturi:

Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa! (Evrei 2:2-4)