A spus Domnul Isus despre Sine că este Dumnezeu?

Întrebare:

Unde și când a spus Domnul Isus despre Sine că este Dumnezeu? 

Ca să răspund la această întrebare mă voi limita doar la afirmațiile făcute de Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Ioan, cu toate că avem multe dovezi în acest sens și în celelalte trei evanghelii canonice.

Mărturia de la scăldătoarea Betesda

După ce Domnul Isus l-a vindecat pe bolnavul de 38 de ani la scăldătoarea Betesda, oamenii religioși dar care nu cunoșteau personal pe Dumnezeu, s-au poticnit de faptul că Mântuitorul a făcut această vindecare în ziua Sabatului.

Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului. Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.” Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. (Ioan 5:16-18)

Spre deosebire de unii care nu acceptă divinitatea Domnului Isus Hristos așa cum o găsim relatată în Evanghelii, iudeiii au înțeles foarte bine din afirmațiile Domnului Isus că El se făcea deopotrivă cu Dumnezeu pentru că este. Domnul Isus nu a negat concluzia pe care și-au făcut-o ei la cele spuse de El. Ba mai mult, a întărit această concluzie cu următoarele argumente:

Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:19-26)

Domnul Isus a enumărat aici câteva calități pe care le are doar Dumnezeu și care Îi aparțin și Lui:

  • face tot ce face Tatăl, întocmai (omnipotent)
  • cunoaște tot ce face Tatăl (omniscient)
  • înviază morții
  • dă viață cui vrea
  • a primit toată autoritatea să judece
  • trebuie să fie cinstit de toți așa cum este cinstit Tatăl
  • are viață în Sine, precum are și Tatăl

Ce alte dovezi îi mai trebuiesc unui om ca să înțeleagă că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu. Toate aceste lucruri El le-a spus tocmai oamenilor care erau gata să-L omoare pentru că se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Prin cele spuse Mântuitorul a accentuat și mai mult că El este deopotrivă cu Dumnezeu.

Jesus%2Bteaching%2Bat%2Bthe%2BTemple.jpg

Mărturia cu referință la Avraam

După ce Domnul Isus a avut milă de femeia prinsă în preacurvie și a mustrat pe cei ce căutau să o omoare cu pietre, dar care își aveau partea de vină și păcatele lor multe,  le-a vorbit și i-a îndemnat să creadă în El. Ei s-au opus cu multe argumente care făceau mai multă ceartă decât sens. În cele din urmă…

Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru; şi totuşi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.” (Ioan 8:54-56)

Iată ce a urmat la această afirmație a Mântuitorului:

„N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam!” (Ioan 8:57)

Să fim atenți acum la răspunsul pe care îl dă Domnul Isus…

Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:58)

Hristosul spune că înainte ca să se nască Avraam, el era, dar, folosește aici expresia „sunt Eu” prin care S-a prezentat Dumnezeu lui Moise când a fost întrebare care Îi este numele (Exod 3:14) Și ca să fiți siguri că anume aceasta au înețeles și iudeii prezenți, vă atrag atenția la felul cum au reacționat ei:

La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu. (Ioan 8:59)

Recunoașteți același fel al lor de a răspunde când Isus se făcea pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu? Amintiți-vă de cazul de la scăldătoarea Betesda.

Mărturia din Templu

Când S-a prezentat Domnul Isus ca și Păstorul cel bun care își dă viața pentru oile lui, a făcut următoarea mărturie…

Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30)

Reacția din partea iudeilor nu a întârziat nici de data aceasta…

Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă. Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.” (Ioan 10:31-33)

Cum vedeți, cei ce-L ascultau pe Domnul Isus au înțeles foarte bine că El se face Dumnezeu și aceasta pentru că El este Dumnezeu. Iarăși, Mântuitorul nu a încercat să-i convingă pe ascultători să-și schimbe concluzia. Nicidecum. El a confirmat din nou că El este Dumnezeu.

Este important pentru fiecare om să creadă acest lucru, pentru că nu poți fi mântuit dacă negi divinitatea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu a lăsat Cuvântul Său pentru noi să credem că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică în Numele Lui. Feriți-vă de orice fel de erezie și învățătură nimicitoare care atentează la natura divină a Mântuitorului. Grăbiți-vă să credeți din toată inima în Domul Isus, să intrati în Noul Legământ cu El, să vă botezați prin credință și să vă alipiți de o biserică vie ca să puteți cunoaște învățătura Lui sănătoasă, să împliniți tot ce a poruncit Mântuitorul și să aveți parte de moștenire în Împărăția Cerurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu.