Originea Islamului (3 puncte de vedere)

Pentrucă creștinii sunt tot mai mult atacați de doctrina Islamistă, în acest articol vom privi la originea Religiei Islamice din mai multe puncte de vedere. Iar în final vom face toți împreună o concluzie.

Originea Islamului: Istorie

Religia Islamică, este cea mai tînară printre marele religii ale lumii. Cea mai tînără însă nicidecum cea mai mică. Astăzi este considerată ca cea mai rapid raspindită relgie din lume. Muhamed (circa 570-632 D.H) întroduce islamul în anul 610 d.H., după ce ar fi avut o descoperire din partea lui Dumnezeu prin Ingerul Gavril. Muhamed a dictat Coranul, cartea pe care musulmanii o cred a fi sfîntă, avînd cuvite perfecte din partea lui Alah.

„œIstoria demonstrează faptul că înainte de Muhamed, arabii fiind pagîni se inchinau la 360 de dumnezei. Cîte unui dumnezeu la fiecare zi din an. Iar dumnezeul AL-Ilah era cel mai mare dintre toți acești dumnezei. (Islam: Muhammad and His Religion, Arthur Jeffery, 1958, p 85)”?

Așa cum vom vedea în alt articol, idolul șef AL-Ilah este si numele din care derivează astăzi numele de Alah.

„œÎnainte de Islam, religia lumii Aarabe se închina la o mulțime de duhuri, numite jinn. Alah era unul din mulții dumnezeii, cărora li se slujea in Meca. Dar dupa aceea Muhamed a început sa învețe oamenii ca Alah, este Singurul Dumnezeu. Dumnezeu căruia I se inchină atît Iudeii cît și Creștinii”?. (A Short History of Philosophy, Robert C. Solomon, p. 130).

Orginea Islamului: Islam

Originea Islamului, așa cum o relatează mai multe surse, arată că își are începutul legat de proorocul Muhamed, adică în secolul 7. Părerea musulmanilor, însă, este alta. Ei cred că islamul a început mult înainte de nașterea lui Muhamed și că proorocul este ultimul și cel mai distins dintre proorocii recunoscuți de musulmani. Coranul a fost dictat de Muahamed, dar potrivit lui, religia Islamică nu a început odată cu el. Ei spun că Adam a fost primul om și primul musulman pe pamînt, și însuși Domnul Isus a fost musulman care se ruga de 5 ori pe zi. Coranul mărturisește despre sine că a fost „œdat de Dumnezeu”? prin îngerul Gavril proorocului Muhamed, pentru ca să confimre Scripturile de mai înainte, sau Scripturile precedente.

„œSpune, oricine se împotrivește lui Gavril, să știe că el a adus aceasta (Coranul) în inima ta, după voia lui Dumnezeu, ca să confirme scripturile precedente și să aducă vestea bună și călăuzire pentru credincioși”? (Sura 2:97).(traducrerea din limba Engleză)

Orgininea Islamului: Scripturile Precedente

Musulmanii cred în 4 cărți venite de la Dumnezeu și anume: Tora (Primele 5 cărți ale V.Testament scrise de Moise), Pasalmii lui David (Zaburi Doud) , Noul Testament (Ingil) și Coranul. Cînd Coranul spune că a venit să confirme cele scrise în Scripturile precedente, el se referă la Tora, Psalmi și N.Testament. Coranul marturisește că aceste cărți au venit de la Dumnezeu. Nu numai că le acceptă, dar spune :

„œ dacă stai la îndoială cu privire la ceea ce ți-am trimis(adică Coranul) Noi, intreabă pe cei ce au citit Scripturile precedente (Tora, Psalmii si Noul Testament), înaintea ta. Doar a venit la tine adevărul de la Domnul tău, deci să nu fii indoielnic”? (Sura 10:94)

Dar aici se incep toate neînțelegerile și problemele. Toate aceste probleme țin nemărginit de persoana și Dumnezeirea Domnului Isus Hristos, Mesia. Coranul vine în contradicție cu ceea ce este scris în Tora, Psalmi și N. Testament. De exemplu, el contrazice răstignirea Domnului Isus (Sura 4:157-158) , pe cînd toate cele 4 Evangheliii și intreg Noul Testament, Tora și Psalmii, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca răstignit și înviat.(Genesa 3:15,Isaia 53, Psalmul 22,Mat 27:33-36, Marcu 15:24-25, Luca 23:33, Ioan 19:17-18 etc.)

În Biblie nu găsim nici o singură referință la Muhamed, totuși musulmanii susțin că însuși Domnul Isus a profețit venirea lui Muhamed pe acest pamînt.

O altă contradicție și neînțelegere este între musulmani și Evrei. Potrivit Cuvîntului Lui Dumnezeu, Biblia, Dumnezeu a făcut un legamînt cu Avraam și seminția lui după el, Isaac fiind urmașul făgăduinței, născut din soția lui Avraam, Sara(Genesa 15). Cînd Avraam a primit făgăduința aceasta din partea lui Dumnezeu, avea 75 de ani și încă nu avea copii. Sara, soția sa, era stearpă. Ca să mai ai copii la o așa vîrstă înaintată, trebuia să se întîmple numai un miracol. Sara, a hotărît să-l ajute pe Dumnezeu în împlinirea făgăduinței Lui, propunîndu-i lui Avraam să intre la roaba sa egipteancă, Agar. Și aceasta să le nască copilul fagaduintei.

„œAvram a ascultat cele spuse de Sara. 3 Atunci Sara, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, 4 El a intrat la Agar, și ea a rãmas însărcinat㔦 Agar a născut lui Avram un fiu; și Avram a pus fiului, pe care i l-a nãscut Agar, numele Ismael. 16 Avram era de optzeci și șase de ani, cînd i-a născut Agar pe Ismael.”? (Genesa 16:2-4, 15-16).

Totuși nu Ismael era copilul pe care îl promisese Domnul lui Avraam. Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îi va da un fiu din soția lui, Sara, și numele lui va fi Isaac. (Genesa 17-18). Dumnezeu a împlinit promisiunea Sa și Sara i-a născut pe Isaac lui Avraam. El a fost fiul făgăduit de Dumnezeu de la început.(Genesa 21:1-3) Mai tîrziu lui Isaac i s-a născut Iacov, iar lui Iacov i s-au născut 12 fii care formează cele 12 seminții ale poporului Israel prin care s-a născut Mîntuitorul, Mesia Isus Hristos. Însă Coranul spune că nu Isaac, ci Ismael este copilul făgaduinței dat de Dumnezeu lui Avraam. (Sura 19:54, Sura 37:83-109 comparați cu Genesa 12:1-19). Iar legamîntul și fagăduințele lui Dumnezeu au fost date lui Ismael și nu lui Isaac. Muhamed descendează din Ismael și de aceea a încercat să convingă pe toți urmașii săi că Ismael este copilul făgăduinței, dat de Dumnezeu lui Avraam, și că arabii, dar nu Evreii sunt poporul ales al lui Dumnzeu. De aceea au și existat multe războaie între Israeliți si vecinii săi Arabi, in anul 1948-49, apoi 1956, în 1967, în 1973-74 și în 1982. Faputl că Israel rămîne pînă azi în picioare, este o minune și o puternica mărturie ca ei sunt poporul cu care Dumnezeu a făcut legămînt, urmașii lui Avraam, Isaac și Iacov.

Concluzii: Am văzut, pe scurt, că istoria Islamului începe odată cu Muhamed, în secolul 7. Profetul Muhamed a dictat Coranul crezînd că este „œprimit din partea lui Dumnezeu”? prin îngerul Gavril. Coranul, potrivit cu cele scrise în el, ar fi trebuit să confirme cele scrise în Biblie, Scripturile prcedente. Dar aici intervine mare dilemă. Coranul în cele mai multe privințe se contrazice total cu doctrina Bibliei. Și atunci, ce să mai credem? Avem două opțiuni. Prima: să credem că Cuvîntul Lui Dumnezeu, Biblia, este Adevărul absolut, complet și fără greșeală. Iar Coranul și religia Islamică nu sunt decît o tentativă din partea diavolului asupra cuvîntului Lui Dumnezeu, pentru a duce în eroare pe oameni.

„?Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.”?(1Ioan 2:22)

A doua opțiune: să credem că Coranul este cartea adevarată, iar Biblia nu este Cuvîntul lui Dumnezeu. Musulmanii nu pot explica de ce Coranul nu confirma cele scrise in Biblie. Cei mai mulți din ei preferă să spună: „œAdevărata Biblie a fost pierdută cu anii”?. Unii mai zic: „œBiblia a fost schimbată de către preoții Iudei din acele timpuri”?. Ambele cazuri sunt minciuni, pentru că nici unii din ei nu au dovezi clare pentru a confirma spusele lor. În schimb, sunt foarte multe dovezi care confirmă contrariul(voi prezenta în alt articol), și anume că Biblia este Cuvîntul Lui Dumnezeu, complet, desăvîrșit, lăsat pentru noi, oamenii.
Oare poate Dumnezeu să mintă? Bineînțeles că NU. Atunci Dumnezeu care nu minte și care ne-a repetat de nenumarate ori, in Tora, Psalmi si Noul Testament că Isus Hristos, nu a fost doar un simplu om, sau un simplu prooroc, ci El este Fiul Lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului nevăzut(Epislola către Coloseni 1:15), El este Dumnezeu din Dumnezeu și însăși Dumnezeu îl numește pe Isus, Dumnezeu.(Epistola către Evrei 1:8). Oare poate Dumnezeu să vină dupa aceia cu o altă carte pe nume „œCoran”? și să spună: „œÎmi pare foarte rău, dar în primele trei cărți venite de la mine, am cam greșit Eu și v-am mințit, acum în ultima carte vă spun și vă adeveresc ca Isus nu este Dumnezeu”?. Oare poate fi așa? Bineînțeles că nu. Sună amuzant nu?! Ultimele cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a lasat pe paginile Sfintei Scripturi spun urmatoarele:

„?Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. 19 Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărtii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieții și din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.“ 20 Cel ce adevereste aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.“ Amin! Vino, Doamne Isuse! 21 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin”?.(Apocalipsa 22:18-21)

Tot ce a avut Dumnezeu să ne spună, este scris pe paginile Sfintei Scripturi, Biblia. Cuvîntul lui Dumnezeu este absolut și complet, neavînd nevoie de o altă carte ca să-l mai completeze. De aceea și apostolul Pavel a scris:

„œ8 Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovãduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit -o noi, să fie anatema! 9 Cum am mai spus, o spun și acum: dacã vã propovãduiește cineva o Evanghelie, deosebitã de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!( Galatians 1:8-9)

Oare este Dumnezeul Coranului acelasi cu Dumnezeul Bibliei? Oare Dumnezeu în care credem noi, creștinii, este același cu dumnezeul în care cred musulmanii? Revin-o pe acest portal și vom găsi răspuns la aceaste întrebări.