Cum să învingi frica de a spune Evanghelia de la om la om? | Pastor Vasile Filat

Întrebare: “Cred din toată inima în Domnul Isus Hristos și doresc mult să fiu ucenicul Lui. Cea mai mare teamă pe care o am este să spun oamenilor despre Domnul Isus și să îndemn lumea să se întoarcă la El. Aș dori să mă ajutați cu un sfat. Cum să înving frica de a spune Evanghelia?” Domnul Isus ne-a dat Duhul Sfânt ca să facem evanghelizare în fiecare zi și în fiecare loc. Aceasta este chemarea fiecărui creștin de a spune Evanghelia și dacă ne rușinăm noi de El, Se va rușina și Hristos de noi când va veni să spună mărturie despre noi înaintea Tatălui ceresc.

Toți noi suntem chemați să le spunem oamenilor Evanghelia

Domnul Isus a spus:

(…) oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 10:32-33).

Înainte de înălțarea Sa la cer, Domnul Isus a spus ucenicilor că pleacă la Tatăl și că le va trimite un Mângâietor, care le va da putere să-I fie martori. Dacă o persoană a fost pecetluită cu Duhul Sfânt, atunci în mod automat are responsabilitatea de a-L mărturisi pe Isus Hristos. La aceasta suntem chemați noi toți.

Nu avem de ce să ne temem, pentru că nu suntem persecutați pentru vestirea Evangheliei. Nici în România, nici în Republica Moldova oamenii nu sunt închiși din motiv că spun cuiva despre Hristos. Nu tot așa este în alte țări. Din câte știți, până acum în Sudan a fost o mare problemă între creștini și musulmani, dar recent am citit la știri o veste îmbucurătoare, că în sfârșit s-a luat decizie la nivel de țară ca Islamul să nu mai fie religie de stat. Acest lucru înseamnă că toți vor avea aceleași drepturi, cel puțin teoretic. Ne dăm bine seama că lucrurile nu sunt atât de simple într-o țară în care au fost atâtea persecuții, în care a avut loc ruperea țării în două din motiv religios, totuși este un pas important.

Un alt lucru pe care l-am aflat la știri este că începând cu anii 60-70, în Elveția exista un partid foarte popular – Partidul Creștin Popular. Acum au luat decizia să scoată numele de creștin, pentru că nu mai vor să se identifice nici cu creștinismul, nici cu Domnul Isus Hristos. Și fac acest lucru pentru a câștiga voturi.

Totuși avem și multe vești îmbucurătoare. Evanghelia înaintează și nu există lanțuri care ar putea să o oprească. O altă veste este că deja în 700 de limbi ale lumii există Biblia tradusă în întregime, ceea ce înseamnă că 80% din populația lumii au acces la întreg textul biblic. Pentru noi, creștinii, este o bucurie mare. Dumnezeu să ajute creștinii și în mod deosebit organizația Wycliffe, care traduc Biblii în diferite limbi.

Deci, este responsabilitatea tuturor creștinilor să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos, nu doar pastorii, evangheliștii sau slujitorii bisericii. Unii zic că nu procedează astfel pentru a nu se identifica cu Martorii lui Iehova. Însă anume aceasta trebuie să învățăm de la ei. Trebuie să fim foarte activi în propovăduirea mesajului biblic. Învățătura lor este foarte periculoasă, căci ei neagă divinitatea Domnului Isus Hristos, învățătura despre Sfânta Treime, despre Duhul Sfânt, despre viața veșnică și multe altele. Cât privește felul acesta de a spune mesajul Evangheliei altora, trebuie să-L aibă fiecare creștin.

Duhul Sfânt te va ajuta să înlături frica de a spune Evanghelia

Nu ești singurul care are frica să spună Evanghelia. Chiar și apostolii au avut frica aceasta, printre care și apostolul Pavel:

Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. 4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:1-5)

Îndrăzneala lui Pavel de a spune oamenilor Evanghelia nu a fost atât de mare. Pavel nu a contat pe îndrăzneala proprie, ci pe cea care vine de la Duhul Sfânt. Faptul că ai frică, nu înseamnă că trebuie să i te supui. Și eu am frica aceasta, dar trebuie să o depășim prin Duhul Sfânt. Trebuie să te rogi pentru aceasta și să ceri îndrăzneală de la Dumnezeu. Așa au făcut creștinii care erau amenințați și care se aflau în fața unor mari persecuții.

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să depășești frica de a spune Evanghelia

După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte? Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său. În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău. (Fapte 4:23-28)

Apostolii s-au întors din închisoare, unde au ajuns pentru că au propovăduit Evanghelia. Bisericii au povestit tot ce le spuseseră preoții și bătrânii și anume că li s-a cerut să înceteze să le vorbească despre Domnul Isus Hristos. Și iată care este rugăciunea bisericii și cererea lor:

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Fapte 4:29-31)

Acest lucru trebuie să-l facă fiecare creștin. Roagă-te lui Dumnezeu ca să te umple cu Duhul Sfânt, să-ți dea îndrăzneală să mergi și să le vorbești oamenilor despre Domnul Isus Hristos cu multă îndrăzneală. Roagă-te să te ajute să depășești frica de a spune Evanghelia.

Cere și suportul altor creștini în rugăciune

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:18-20)

Deci, fiecare creștin trebuie să se roage lui Dumnezeu ca El să-l umple cu Duhul Sfânt și să-i dea îndrăzneală să vestească Evanghelia. Spune-le și altora să se roage pentru tine ca de fiecare dată când ești într-o împrejurare și printre oameni, să le vorbești oamenilor despre Hristos.

Învață de la alți oameni

Privește la alți oameni și observă cum vestesc ei Evanghelia, cum încep discuția și cum fac aceasta în mod practic.

La Efeseni, capitolul 4 versetele 11-12 spune așa:

“Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.”

Evangheliștii din biserică trebuie să-i învețe pe restul oamenilor cum să spună Evanghelia. Și eu sunt învățător, dar sunt și evanghelist și-i învăț continuu pe oameni cum să vestească despre Hristos. Deci, ascultă de îndemnurile evangheliștilor, urmează sfaturile lor, căci Dumnezeu i-a pus în biserică tocmai pentru tine.

La Institutul Biblic avem sesiunea de Evanghelizare și Ucenicie, la care învățăm principii de evanghelizare și apoi profesorii împreună cu studenții merg pe străzi și-i învață cum să vestească Evanghelia eficient de la om la om. În perioada 21 septembrie – 2 octombrie 2020 s-a desfășurat online această sesiune. Te poți înscrie la următoarea care va avea loc anul viitor. Poți solicita datele și alte informații la adresa de email info@precept.md. Vei învăța principii de evanghelizare și de ucenicie și cum să le aplici în mod practic. Exercițiile practice din cadrul sesiunii te vor ajuta să depășești frica de a spune Evanghelia.

La Școala Internațională de misiune avem un exercițiu important pe care-l dăm absolut tuturor studenților. Timp de 3 zile îi trimitem în echipe a câte 5 persoane în localități unde nu sunt biserici. Ei pleacă fără niciun ban în buzunar în localitatea care le-a căzut la sorți. Trebuie să stea acolo 3 zile și să vestească oamenilor Evanghelia, iar apoi să se întoarcă. Este o experiență care-i învață să meargă cu îndrăzneală, prin credință și așa să vestească Evanghelia tuturor.

Citește și aceste articole despre vestirea Evangheliei: