Trebuie creștinul să se supună interdicțiilor de vestire a Evangheliei puse de stat?

Întrebare:

În unele țări autoritățile emit legi prin care se interzice predicarea Evangheliei. Cum se potrivesc aceste legi cu porunca Domnului Isus Hristos să mergem și să învățăm toate neamurile? Trebuie creștinul să asculte de legea omenească sau porunca lui Hristos este mai importantă? 

De la începuturile Bisericii, Evanghelia a fost predicată într-un context ostil și plin de persecuții. Când Petru și Ioan au vindecat pe ologul din naștere, care stătea la poarta Templului din Ierusalim, cu prilejul acesta a avut loc o mare evanghelizare și mulți oameni au crezut în Hristos. Dar, tot cu prilejul acesta s-au sesizat și autoritățile locale, reprezentate de Sobor, adică Sanhedrin. În confruntarea care a urmat atunci când Petru și Ioan au fost aduși înaintea Soborului, apostolii au folosit prilejul ca să le vestească și celor din Sobor mesajul Evangheliei. Așa era gândirea lor – orice se întâmplă este o posibilitate pe care ți-o dă Dumnezeu ca să vestești Evanghelia. După ce au ascultat mesajul, cei din Sobor s-au sfătuit și le-au poruncit apostolilor să nu mai vorbească cu nici un chip și să nu mai învețe pe nimeni în Numele lui Isus.

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” (Faptele apostolilor 4:19-20)

Iată răspunsul care trebuie să reflecte atitudinea și gândirea tuturor creștinilor, din toate vremurile și din toate țările. Acest răspuns al apostolilor deține și răspunsul la întrebarea care a fost adresată. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu și de Domnul nostru Isus Hristos, care este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor.

Știu că mulți vin să ne spună că avem și datoria să ascultăm de autorități, pentru că ele au fost rânduite de Dumnezeu. Da, trebuie să ascultăm de autorități în ceea ce este bine, dar nu atunci când ne cer să mergem împotriva Cuvântului lui Dumnezeu sau când ne interzic să predicăm pe Hristos. Iar cu privire la cuvintele Domnului Isus, care a spus că trebuie să dăm Cezarului ce este a Cezarului, să nu uităm că a mai spus să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.  La începutul Psalmului 58 autorul întreabă: “Oare tăcând, faceți voi dreptate?”.

Este trist să vezi pe unii creștini cum își scuză lenea și trândăvia lor de a vesti Evanghelia, zicând că se supun legile statului, etc. Dar oare legea lui Hristos nu este mai importantă pentru ei?

În țările comuniste creștinii au suferit mari persecuții și mulți din ei au fost martirizați. Pastorul Richard Wurmbrand a făcut 14 ani de închisoare împreună cu alții care nu s-au supus interdicțiilor puse de stat în ce privește predicarea Evangheliei. Pastorul Wurmbrand povestește cum, fiind în închisoare, predicau în celule și gardienii le-au interzis. Dacă îi auzeau că predicau, îi scoteau și îi băteau foarte crud. Dar, pastorul mărturisește că, a văzut de mai multe ori cum cineva din frați era prins de gardieni în timp ce predica, după care era bătut cu bestialitate și era adus înapoi în celulă în sânge. Atunci, fratele se scula de jos, își ștergea sângele și zicea: “Și unde m-am oprit în mesajul meu? Să continuăm…”. Prin așa oameni a ajuns mesajul Evangheliei la noi și acești oameni vor fi încununați cu slavă în Împărăția Marelui nostru Împărat Isus Hristos care a spus:

Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii. Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. (Matei 10:16-20)

Și a mai spus Mântuitorul:

Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun Eu la întuneric voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche să propovăduiţi de pe acoperişul caselor. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:26-34)

A nu-L mărturisi pe Domnul Isus înaintea oamenilor înseamnă a te lepăda de El. Să-I fim credincioși Mântuitorului nostru și să-L mărturisim ca să ne mărturisească și El pe noi înaintea Tatălui Său.