Cum să ne eliberăm de îngrijorări?

 Nesiguranţa pentru ziua de mâine, frica de a rămâne singur şi lipsit de ajutor, sărăcia, lipsa unei viziuni şi priorităţile greşite, toate acestea sunt cauza îngrijorărilor permanente, pe fundalul cărora oamenii îşi trăiesc viaţa în fiecare zi.

Dacă am încerca să ne întoarcem privirile spre Dumnezeu, lăsând în urmă îngrijorările noastre, şi dacă L-am lăsa pe El să ne împlinească aceste nevoi atât de necesare, totuşi trecătoare, atunci am trăi experienţa unei vieţi binecuvântate şi lipsită de sentimentul insuficienţei.

Dumnezeu ne asigură, în mod repetat, în Cuvântul Său de promisiunile Sale: de a ne împlini orice nevoie şi de a nu ne părăsi niciodată.

Aduceţi la cunoştinţa lui Dumnezeu

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6)

Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7)

Rămâneţi tari în Cuvânt

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrdnic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit, şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în minem faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.” (Filipeni 4:8-9)

Mai mult decât păsările cerului

Nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare. Totuşi, Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un singur cot la înălţimea lui?”

(Matei 6:25-27)

Mai mult decât crinii de pe câmp

Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; Totuşi, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.

Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?

Nu vă îngrijoraţidar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”

Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.”

(Matei 6:28-32)

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:25-34)

Domnul este Păstorul nostru

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” (Psalmul 23:1-4)

Aveţi credinţă în Dumnezeu

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţî în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde voi fi Eu, să fiţi voi.” (Ioan 14:1-3)

Avem la Tatăl un Mijlocitor

Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de laTine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.

Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi. Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcî Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. ”(Ioan 17:6-9, 11, 24)

Dumnezeu ne asigură prezenţa

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc şi tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează. Nu te teme şi nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.” (1 Cronici 28:20)

Toate aceste binecuvântări Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, pentru că „ne iubeşte cu o iubire veşnică, de aceea ne păstrează bunătatea Sa.” (Ieremia 31:3)

Noi ce vom alege să facem?