Predica de pe Munte. Lecția 2: Calitățile de caracter ale unui om neprihănit (Matei 5)

La lecția 1 am făcut o privire de ansamblu a Predicii de pe Munte. Care este tema principală a acestei predici? Cui i-a fost adresată predica ? Unde a fost rostită? Care sunt cuvintele-cheie? Care sunt temele principale ale cap.5,6,7? În ce capitol și verset stă scris despre neprihănirea, care trebuie să întreacă neprihănirea fariseilor și cărturarilor? Unde este scris despre îngrijorări? Dar despre insistența în rugăciune? Ce ați aflat despre neprihănire în Predica de pe Munte? 

Toată Predica de pe Munte, rostită de Domnul Isus, ne vorbește despre o neprihănire a lui Dumnezeu care îl duce pe om în Împărăția Cerurilor. Când vorbește despre neprihănire, Domnul Isus spune despre un anumit fel de comportament care-l însoțește pe un om neprihănit. De aceea vrem să aflăm în detalii, din Matei cap.5, cum arată acest comportament ca să-l putem reflecta în viața noastră și să-i fim astfel plăcuți lui.

Pentru aceasta vom face un tabel din 2 colonițe. În prima coloniță vom trece calitățile omului neprihănit, conform Matei capitolul 5 iar în colonița 2 – Efectele neascultării de cuvintele Mântuitorului. 

Calitățile de caracter ale omului neprihănit

Efectele neascultării de Cuvintele Domnului Isus

 1. Sărac în duh (Matei 5:3)

 2. Blând (Matei 5:5)

 3. Flămând și însetat după neprihănire (Matei 5:6)

 4. Milostiv (Matei 5:7)

 5. Este pașnic (Matei 5:9)

 6. Rabdă prigoana (Matei 5:10-12)

 7. Face fapte bune (Matei 5:13-15)

 8. Studiază Scriptura și împarte drept Cuvântul lui Dumnezeu (Matei 5:17-20)

 9. Veghează în mintea sa ca să nu preacurvească. Are o inimă curată (Matei 5:8, 27-29)

 10. Este fidel partenerului de căsătorie (Matei 5:31-32)

 11. Este un om de încredere (Matei 5:33-37)

 12. Nu este răzbunător (Matei 5:38-42)

 13. Iubește pe vrăjmași (Matei 5:43-48)

 1. Cel mai mic în Împărăția Cerurilor dacă strici Cuvântul (Matei 5:19)

 2. Nu vei intra în Împărăția Cerurilor dacă neprihănirea ta nu va întrece nepihănirea cărturarilor și fariseilor (Matei 5:20)

 3. Vei cădea sub pedeapsa judecății dacă te mâinii (Matei 5:21)

 4. Vei cădea sub pedeapsa Soborului dacă zici fratelui tău Prostule și în focul gheenei dacă-i zici Nebunule (Matei 5:22)

 5. Nu vei ieși din temniță și vei plăti toată datoria dacă nu te împaci cu fratele (Matei 5:25)

 6. Vei arde în gheenă dacă preacurvești în inimă (Matei 5:29)

 7. Precurvești dacă o iai de nevastă pe o femeie lăsată de bărbat (Matei 5:32)

 8. Nu vei primi răsplată dacă iubești doar pe cei ce te iubesc (Matei 5:46)

Concluzii:

 1. Neprihănirea se manifestă prin comportament

 2. Un om neprihănit este înfrânat în comportamentul său.

 3. Scriptura ne avertizează de neascultarea Cuvintelor Domnului Isus

 4. Cei neprihăniți au făgăduințe pentru această viață și cea veșnică.

 5. Domnul Isus este foarte specific când abordează neprihănirea

 6. Pentru a înțelege un text biblic trebuie de depus un efort în vederea observării textului.

Aplicare:

 1. Poți spune despre tine că ești un om neprihănit?

 2. Cum reacționezi când cineva te vorbește de rău sau procedează urât cu tine?

 3. Ești un om de încredere?

 4. Veghezi în continuu asupra gândurilor tale?

 5. Ai o disciplină în studierea Cuvântului? Cât de calitativ observi textul?

 6. Cât de drept împarți Cuvântul lui Dumnezeu?

 7. Ești flămând și însetat după neprihănire?

 8. Ești un om pașnic, blând sau te enervezi de la orice fleac?

La lecția următoare vom învăța despre conceptul fericirii, din perspectiva Domnului Isus Hristos.