Zece (10) curse de care trebuie să se păzească studenții și elevii creștini în noul an de studii

Întrebare:

Vara aceasta am fost la o tabără creștină unde am studiat Biblia inductiv. În urma acestui studiu m-am pocăit și am intrat în noul legământ cu Domnul Isus Hristos. Mă pregătesc să mă botez și astfel să devin membru al unei biserici locale baptiste. Acum s-a început anul școlar și vreau să știu care sunt cursele de care trebuie să mă păzesc ca să nu fiu abătut de pe calea lui Dumnezeu?

Mă bucur mult să aud despre decizia cea mai importantă pentru viața și veșnicia ta pe care ai luat-o în această vară și cu bucurie vin să-ți împărtășesc zece astfel de curse de care va trebui să te păzești.

CURSA 1. Să uiți chemarea sfântă pe care o ai de la Domnul Isus

Toți cei care am intrat în noul legâmânt cu Domnul Isus am primit de la El chemarea să-i fim martori în locul unde ne aflăm și oriunde urmează să mergem. În Epistola I a Apostolului Petru este scris:

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)

Nu uita despre această chemare a ta să fii preot și fă-ți un plan cum să-L reprezinți pe Domnul nostru Isus Hristos în fiecare zi la școală, liceu sau universitate.

CURSA 2. Să te rușinezi de Evanghelie și de Domnul Isus Hristos

Din frica să nu fii persecutat, batjocorit sau disprețuit de alții, s-ar putea să te rușinezi și să nu le spui colegilor Evanghelia, sau poate, chiar și mai rău, nici să nu le spui că ești creștin. Sau poate te temi că dacă profesorii vor afla că ești creștin și dacă le vei spune Evanghelia te vei alege cu note rele. S-ar putea, dar nu uita ca Domnul Isus a zis:

Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. (Luca 9:26)

Mai bine alege să ai o notă bună de la Domnul Isus când te vei înfățișa înaintea Lui în ceruri. Nu te rușina și spune din prima zi, de la prima discuție, despre relația ta cu Domnul Isus Hristos și totdeauna vorbește despre El cu toată îndrăzneala și pasiunea, căci El este Domnul Domnilor și Împăratul împăraților și prin El au fost făcute și veacurile. Nu te teme dacă ești respins de colegi din pricina Evangheliei. Fii gata să suferi împreună cu Domnul Isus și cu Evanghelia.

CURSA 3. Să te rușinezi de alți creștini care învață în aceeași instituție de învățământ

Dacă te rușinezi de Domnul Isus și de Evanghelie, este de așteptat că te vei rușina să te asociezi cu ucenicii Domnului Isus care învață în aceeași școală sau universitate cu tine. Pericolul acesta putea fi o amenințare și pentru Timotei, ucenicul preaiubit al lui Pavel. De aceea, Apostolul i-a scris:

Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. (2 Timotei 1:8)

Din primele zile caută pe toți creștinii care învață la facultate sau liceu și fă cunoștință cu ei. Folosește pauzele ca să afli cine sunt, în ce clase învață și pune întrebări la diferiți oameni ca să ajungi ai cunoaște pe toți. Oricând faci cunoștință cu un creștin din aceeași instituție de învățământ, întreabă-l ce alți creștini mai cunoaște el acolo și mergeți împreună să faceți cunoștință cu toți.

CURSA 4. Să taci când este atacat Cuvântul lui Dumnezeu

De multe ori se întâmplă să auzi de la profesori sau colegi lucruri care vin în totală și directă contradicție cu adevărul Sfintelor Scripturi. Nu uita că este datoria ta să intervii în aceste cazuri ca să vorbești, căci este scris:

Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:14-16)

Mai ales în primele luni de școală la obiecte ca istoria sau geografia se poate să auziți multe așa numite „dovezi” evoluționiste cum că pământul are milioane de ani, că omul a provenit de la maimuță, că pământul și universul au apărut în urma unei explizii mari, și alte năzdrăvănii ca acestea. Fii gata să intervii și să aduci argumentele necesare.

CURSA 5. Să nu păstrezi disciplina spirituală

La școală vei avea mult de învățat și este bine și necesar ca să fii cel mai bun elev sau student. Dar aceasta nu pe seama nesocotirii Cuvântului lui Dumnezeu. Să nu începi a neglija studierea  personală a Bibliei, rugăciunea și mersul la serviciile divine ale Bisericii sub pretext că ai multe de învățat, că ai teze, etc. Învață să-ți pui bine prioritățile și nu uita cuvintele Domnului Isus care a spus:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

Dă prioritate lucrurilor spirituale și fă-ți bine celelalte responsabilități pe care le ai la școală și vei vedea cum Dumnezeu te va binecuvânta în toate privințele și vei reuși mai multe decât cei care nesocotesc lucrurile sfinte și își investesc tot timpul doar în studii sau carieră.

CURSA 6. Să-ți faci prieteni răi

Spune-mi cine-ți sunt prietenii și-ți voi spune cine ești. Așa spune un vechi proverb și este foarte adevărat. În Biblie Scrie că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De aceea, trebuie să fii foarte atent cu cine te împrietenești. Cartea Psalmilor începe astfel:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2)

Caută să ai o relație cu toți colegii tăi și să le vorbești din Cuvântul lui Dumnezeu la toți, să le faci bine la toți, dar nu lega prietenie cu oamenii care te pot influența rău. Înțeleptul Solomon a spus:

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. – (Proverbe 13:20)

Prietenii tăi să fie sfinții din școala ta, copiii lui Dumnezeu și dacă nu este nimeni creștini în clasa ta, atunci spune-le Evanghelia și fă totul ca să-i câștiți pentru Hristos și așa să ți-i faci prieteni.

CURSA 7. Să devii obsedat de lucruri de nimic

Conform unui studiu efectuat de Biroul Național de Statisticiă doar 26 la sută din elevii cu vârste de peste 15 ani din Moldova își fac temele de casă. Cei mai mulți preferă distracțiile, jocurile, internet, rețelile de socializare, etc.  Ferește-te de orice se pare rău și nu lăsa vre-un lucru să pună stăpânire pe tine căci este scris:

Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. (1 Petru 2:16)

Și mai este scris că fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Rămâi robul lui Dumnezeu și nu te lăsa robit de nici un lucru care te poate obseda.

CURSA 8. Să nu-ți faci un plan de misiune

Pentru că chemarea ta este să fii preot al lui Dumnezeu în școala ta și să vestești mântuirea care este în Isus Hristos și pentru că instituția de învățământ în care te afle este câmpul tău de misiune, trebuie să-ți faci un plan bun. Înțeleptul Solomon a spus:

Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. – (Proverbe 21:5)

Este foarte important să-ți faci un plan pentru lucrarea ta creștină. Fă un plan pentru anul întreg, puneți în față obiectivele clare, apoi împarte sarcinile pe luni, săptămâni și zile și apoi acționează conform planului alcătuit. Roagă-te zilnic să-ți ajute Dumnezeu în fiecare sarcină pentru fiecare zi. Fă lista colegilor și profesorilor tăi și în dreptul fiecăruia gândește-te și scrie ce poți și ce vei face ca să-i comunici cât mai eficient mesajul Evangheliei. Martin Luter a spus odată că are atât de multe să facă încât primele trei ore ale acelei zile le va dedica rugăciunii. Așa de importantă vedea el rugăciunea în realizarea planurilor de peste zi și așa trebuie să o vedem și noi.

CURSA 9. Să nu mergi la un grup de studiu biblic

Studierea Bibliei trebuie să fie o disciplină a fiecărui creștin și este important să te alipești unui grup de studiu, căci așa vei crește spiritual și vei avea o bună părtășie cu alți creștini. Nu încerca să te scuzi că este prea greu la școală, că ai prea multe de învățat, etc. și să nesocotești participarea la un grup de studiu biblic. De aceea, grăbește-te să te înscrii acum dacă încă nu ești înscris. În cază că nu cunoști un astfel de grup, contactează-ne și te vom ajuta să găsești.

CURSA 10. Să nu ai o purtare frumoasă creștină

Este foarte important să le vorbești colegilor și profesorilor tăi despre Domnul Isus și mântuirea prin credință în El. Dar dacă purtarea ta nu va fi potrivită cu mesajul pe care îl predici, atunci oamenii vor califica tot ce spui ca  fățărnicie și aceasta îi va respinge de la adevăr și de la tine. Nu te lăsa prins un cursele care îți pot fi întinse ca să copiezi, sau să fugi de la lecții, sau mai știu eu ce alte lucruri neîngăduite. Fii cu băgare de seamă în toată umblarea ta și ține minte  cuvintele Scirpturii care zic:

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. (1 Petru 2:12)

Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și să te păzească de fiecare din aceste curse. Fii treaz și vegehază.

Invit cititorii să completeze această listă cu alte curse pe care le-au văzut, le cunosc sau în care au fost prinși vre-o dată.