De ce Dumnezeu le dă preaiubiţilor Lui pâinea ca în somn?

Recent am fost rugat de un cititor al portalului http://www.moldovacrestina.md să explic ce a vrut psalmistul să spună cînd a afirmat că Dumnezeu “le dă preaiubițior Lui pâinea ca în somn.”

Preiubiților Lui El le dă pâinea ca în somn

Cum comentaţi următorul verset? “Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâne câştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pâinea ca în somn.” (Psalmul 127:2)”

Fiecare text îşi ia înţelesul din contextul în care a fost scris. De aceea, să vedem şi contextul acestui verset. Voi cita mai jos întreb psalmul 127:

O cântare a treptelor. Un psalm al lui Solomon. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă. (Psalmi 127:1-5)

Din acest pasaj devin clare următoarele adevăruri:

  • Degeaba lucrează cei care zidesc o casă  sau orice alt lucru şi nu o fac cu Dumnezeu. Dacă se bizuiesc doar pe puterile lor şi îl ignoră pe Dumnezeu, nu se mai bucură de munca lor.
  • Degeaba veghează cineva şi păzeşte o cetate bizuindu-se doar pe puterile lui şi ignorând protecţia lui Dumnezeu. Tocmai pentru a le arăta neputinţa lor va îngădui Dumnezeu să vină nenorocire peste o astfel de cetate.
  • Fără Dumnezeu toate eforturile oamenilor nu se încununează cu succesul aşteptat ci, invers, aduc doar disperare şi amărăciune.
  • Preaiubiţii lui Dumnezeu Îl recunosc în toate căile lor şi Îi sunt recunoscători pentru binecuvântările pe care le au de la El.
  • Dumnezeu binecuvântează eforturile celor neprihăniţi şi le dă rezultate care întrec cu mult eforturile lor.
  • Nu vrea să spună textul că cei neprihăniţi, sau preaiubiţi de Dumnezeu dorm şi fără nici un efort ar primi toate de la Dumnezeu. Este o figură de stil, o hiperbolă (exagerare intenţionată) care scoate în evidenţă că binecuvântarea lui Dumnezeu este mult peste măsura eforturilor depuse de preaiubiţii Lui şi că ei au linişte spre deosebire de ceilalţi care lucrează cu îngrijorări şi temeri.

Acest adevăr l-a spus şi Domnul Isus în vestita predică de pe munte când a zis:

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:31-33)

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.