Ce sau cine este Moartea?

Ce este moartea din punct de vedere Biblic?
Cum ne spune Biblia să privim moartea?

Unii oameni se tem tare de moarte. De exemplu, Gautama Buddha, omul care a înființat religia budistă, fiind un fiu de rege, el nu a văzut suferință în ochii lui, nici măcar moarte. Când a trecut prima dată pe lângă o înmormântare, a văzut această durere și a fost foarte cutremurat de existența morții, astfel au început căutările lui spirituale. Pe foarte mulți oameni moartea îi face să se gândească la viața lor spirituală.

Moartea fizică are loc o singură dată

Cei mai mulți oameni cred că după moarte mergi într-o stare asemănătoare cu cea dinainte de naștere. Budismul sau alte religii cred că trupurile lor se reîncarnează, dar nu este așa. Din moment ce spermatozoidul tatălui se unește cu ovulul mamei, Dumnezeu pune acolo un suflet, care este veșnic. El ne-a dat și un trup, pe care inițial l-a planificat să fie perpetuu viu. În Geneza 2 apare pentru prima dată cuvântul moarte. Când Dumnezeu l-a avertizat pe Adam cu privire la pomul cunoștinței binelui și răului, i-a spus să nu mănânce din pom, pentru că, în ziua când va mânca din el, va muri negreșit. Deci, moartea nu a fost ceva cunoscut, pentru că inițial omul nu a fost creat să moară. Trupul lui ar fi trebuit să fie veșnic. Căderea în păcat a adus moartea asupra noastră.

Unii cred că atunci când murim mergem în neființă, așa cum am fost până la naștere. Din acest considerent mulți zic că trebuie să te bucuri de viață, pentru că după aceea pleci în neființă. La moarte moare doar trupul nostru. Sufletul părăsește trupul. În Evrei 9:27 este scris că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Aceasta se referă la moartea fizică. Au fost și cazuri în care oamenii au înviat, dar ei pur și simplu au revenit la viață pentru o scurtă perioadă. Domnul Isus este numit ”Cel întâi născut din morți” sau ”Cel întâi înviat dintre cei morți” și mulți nu înțeleg de ce este scris astfel, pentru că au fost și alți oameni pe care chiar El i-a înviat. Învierea celorlalți a fost în trup firesc și apoi au murit din nou. Hristos este primul care a înviat cu trup duhovnicesc, care nu mai e supus morții. A înviat într-un trup de slavă.

Pe cei care ajung în Locuința Morților îi așteaptă Marea Judecată

Despre moarte foarte mult vorbește în ultimile 3 capitole ale cărții Apocalipsa. În capitolul 20 este descris începutul Împărăției de 1000 ani:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6)

Biblia ne spune că sufletele oamenilor care nu au crezut în Domnul Isus, după moarte, merg în locuința morților. Acesta este un loc în adânc unde oamenii sunt chinuiți. Este descris ca fiind o mare văpaie, lipsă de apă, chinuri mari care nu se opresc, viermii sunt așternutul și-i acoperă pe cei de acolo. Oameni de diferite categorii și clase sociale, care L-au respins pe Dumnezeu, se găsesc acolo și așteaptă judecată cea mare.

Sufletul creștinului merge la Hristos după moarte

Apostolul Pavel spune în epistola sa către Filipeni la capitolul 2 că ar dori mai tare să plece din viață ca să fie cu Hristos, dar dorea și să rămână în trup, ca să le slujească filipenilor. Atunci când un creștin moare, sufletul lui merge la Hristos. Sunt multe texte biblice care vorbesc la acest subiect, dar nu le putem prezenta pe toate aici. De aceea, vă recomand să le studiați în cursul “Cerul, iadul și viața de după moarte”. Cursul te duce după ușa morții și-ți prezintă ce urmează.

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:7-10)

La începutul împărăției de o mie de ani, mai întâi învie martirii necazului cel mare. Ceilalți credincioși deja sunt înviați, mai înainte, la răpire. Acești martiri împărtățesc cu Hristos 1000 ani și iată ce se întâmplă la sfârșitul împărăției:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. (Apocalipsa 20:11-12)

Deci, există mai multe cărți: cărțile unde sunt înregistrate faptele lor, după care sunt judecați, și cartea vieții.

Iazul de foc este moartea a doua

Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:13-15)

Iazul de foc este moartea a doua. Toți cei care L-au refuzat pe Isus se află în locul acesta unde vor sta până la necazul cel mare, până trece împărăția de 1000 ani, iar după vor fi judecați. Sufletele lor alcătuiesc locuința morților.

În capitolul 21 din Apocalipsa este descris cum arată pământul nou, cerul nou, cum vor arăta lucrurile acolo pentru cei neprihăniți, dar la versetul 8 scrie:

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8)

Deci, din locuința morților, un loc de chin, au fost aruncați în iazul de foc și de pucioasă care este moartea a doua. Cât privește cerul nou, pământul nou, este ceva aparte. Moartea ca fenomen nu va mai exista pentru cei neprihăniți. Ei se vor bucura în vecii vecilor.

Moartea este despărțirea sufletului de trup și a omului de Dumnezeu. Nu putem zice că moartea este o plecare în neexistență. Acolo unde sufletul este cu El, este viață, iar cel care este fără Dumnezeu se află în chin și necaz.

Cum să privim noi ca și credincioși moartea?

Să urmăm pilda apostolului Pavel în această privință. El era în închisoarea din Roma și nu știa la ce să se aștepte. Însă, cuvintele lui ne arată cum privea el moartea și cum trebuie să o privim și noi:

Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. (Filipeni 1:20-21)

Viața este o oportunitate să-L vestesc pe Hristos

Apostolul Pavel privește moartea ca pe un câștig. Însă, el nu este ca și cei care, punându-și capăt zilelor, cred că aceasta ar fi un câștig pentru ei. Când dorești să-ți iei zilele, crezând că astfel vei căpăta ușurare și rezolvarea problemelor, te înșeli. Mă gândesc cât de groaznic se simt cei care au ajuns în locuința morților și au realizat că nu mai pot schimba nimic.

Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. Şi sunt încredinţat şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre; pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. (Filipeni 1:22-26)

Pentru Pavel moartea este o mutare. Un creștin trebuie să ia tot ce ține de la viață în ceea ce privește Evanghelia. Pavel nu avea frică de moarte. Dar cum să nu te temi de moarte în ziua de azi? Multora le este frică de moarte. Care este secretul apostolului Pavel? Secretul este să crezi în Dumnezeu. Credința adevărată vine doar în urma cunoașterii personale a lui Dumnezeu și este posibilă numai prin studierea și cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi. Dacă nu aplici ceea ce este scris, nu-L poți cunoaște.

Apostolul Petru a fost cu Isus 3 ani, dar în seara când Domnul Isus a fost prins, Petru s-a lepădat de Hristos din pricina morții fizice. Frica te poate determina la trădare. Am văzut că el nici de viața lui nu s-a bucurat, s-a dus apoi și a plâns, dar a primit iertare. Mai târziu îl găsim pe Petru în Ierusalim, fiind presbiter al bisericii. El a fost prins și băgat în temniță și se pregătea a doua zi să-i taie capul. Dumnezeu, însă, a trimis un înger să-l scoată din temniță și găsim în Biblie că îngerul a trebuit să-i dea un picior în coaste astfel încât Petru să se scoale. Asta ne arată cu ce liniște dormea el și atât de strâns, chiar dacă știa că urmează să moară. Dumnezeu să ne dea și nouă o astfel de credință și să nu ne temem de moarte. În Hristos avem toate lucrurile.

De ce unii mor mai devreme, iar alții mai târziu?

Durata vieții unui om în comparație cu veșnicia este nimic. Dumnezeu ne îndeamnă să ne numărăm bine zilele. Asta înseamnă să le valorezi bine și să le trăiești frumos pentru Dumnezeu. În Biblie este o comparație:

Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere. (Iacov 4:14)

Cred că fiecare din noi ar trebui să se uite în urmă și să-I mulțumească pentru cât a trăit până la momentul în care se află. Mama mea a trăit 39 de ani. Mie Dumnezeu mi-a dat harul să ajung la 48 de ani. El să mă ajute să trăiesc anii care mi-au mai rămas frumos pentru El, să-mi fac îndeplinesc la care am fost chemat. Cel mai mult Îi mulțumesc pentru șansa că am putut să-L cunosc, că sunt ucenicul Lui și-I urmez învățătura. Acest lucru este un mare har în viața noastră.

De multe ori mă gândesc la versetele de la Romani. Sunt atâția oameni răi care trăiesc mult și atâția oameni buni care trăiesc puțin. Omenește ne gândim că nu e drept. Poate din punct de vedere al confortului nostru ne gândim că ar fi bine să moară mai întâi cei răi, iar cei buni să trăiască.

(…) dispreţuiești tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Romani 2:4-5)

Oamenii răi ce trăiesc mult sunt îndemnați de Dumnezeu să se pocăiască. Dumnezeu este suveran. El este Acela care hotărăște. Când pierzi ceva în viață, poate este bine să spui un mulțumesc pentru lucrurile pe care le-ai primit. Eu cred că atitudinea de mulțumire pentru fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu, trebuie s-o avem fiecare. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să o trăim frumos.

Mă rog Dumnezeu să vă ajute să fiți cu adevărat ucenicii Lui, să vă puteți bucura de viață aici pe pământ și să nu vă temeți de moartea fizică. Când va veni moartea sau poate răpirea, atunci să ne întâlnim în Împărăția Cerului și să ne bucurăm în veșnicie!

Abonează-te!
Youtube: https://www.youtube.com/user/MoldovaCrestinaTV?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/moldovacrestinatv

Vrei să devii ucenicul lui Isus Hristos? Dă click aici: https://moldovacrestina.md/devino-ucenicul-lui-dumnezeu/

Ai întrebări din Biblie? Accesează acest link: https://moldovacrestina.md/ask-the-pastor/

PENTRU MANUALE DE STUDIU BIBLIC, vizitați magazinul nostru online: https://shop.eurasiaprecept.org/, iar pentru înscrierea în grupele de studiu biblic, trimiteți un e-mail la adresa: studiu@moldovacrestina.md.