Pot baptiștii lua parte la cumetria rudelor ortodoxe?

Întrebare: 

Suntem creștini baptiști și am fost invitați la cumetria copilului unei rude apropiate. Dacă nu voi merge, și ruda și părinții mei se vor supăra, vor crede rău despre noi și despre credința noastră și se vor strica relațiile. Sfătuiți-ne cum este corect după Evanghelie să procedăm în această situație? 

 

Nu puteți să mergeți la cumetria aceasta și nici la o altă cumetrie, pentru că este împotriva credinței noastre și a învățăturii Evangheliei. În Sfânta Scriptură suntem învățați că botezul este valabil doar atunci când el are la bază credința și mărturisirea celui care se botează. Pruncii nu au primit încă învățătură din Evanghelie, nu și-au mărturisit credința lor și nu au experimentat nașterea din nou. Uitați-vă la majoritatea covârșitoare a celor care au fost botezați în copilărie și vedeți cum este traiul lor în raport cu Evanghelia și atunci veți înțelege că nu mai este nevoie de nici un fel de argumente la acest subiect. Mergând la cumetrie, prin participare, veți compromite mesajul Evangheliei și aceasta le veți comunica părinților, rudelor și tuturor celor care vor participa. Vă prezint aici o listă de articole și predici în care am prezentat diferite aspecte ale învățăturii Evangheliei despre botez. 

 

Cum să procedați? 

În Sfintele Scripturi este scris: 

 

Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Coloseni 4:5-6) 

 

O dată ce ați primit invitația, pregătiți-vă să mergeți la ei în ospeție cu 2-3 zile înainte de cumetrie fără să-i anunțați din timp, ci doar în ziua când vreți să-i vizitați. Mergeți cu darul pentru copil și când veți fi acolo să le spuneți cât de mult vă bucurați de nașterea copilului, să vă rugați pentru copil și apoi să le spuneți că nu veți veni la cumetrie, pentru că ați ales să urmați învățătura Evangheliei, iar botezul pruncului lor nu este o practică biblică. Nu uitați să le dăruiți și o Biblie pentru ei, o Biblie pentru copii și câte un manual de studiu biblic. Toate acestea le puteți procura de la o librărie creștină și este cel mai important dar de care au ei nevoie. Dacă locuiți în Chișinău, puteți procura aceste materiale de la librăria “Învățătura din Cuvânt”

La ce efecte să vă așteptați? 

Rudele care fac cumetria posibil că vor avea multe întrebări din Biblie. Să le răspundeți la toate întrebările și să-i invitați la biserica, la un grup de studiu biblic

 

Când vor afla părinții și celelalte rude, posibil că se vor supăra și vor începe rând pe rând să vă telefoneze sau chiar să vină să vă convingă să veniți la cumetrie. Acesta tocmai este cel mai bun prilej să le spuneți motivul din care nu veți veni și să le prezentați Evanghelia Domnului Isus Hristos. Nu vă limitați să le vorbiți doar despre botez, ci spuneți-le toată Evanghelia. 

 

Posibil cineva să vă batjocorească, să vorbească lucruri rele și neadevărate împotriva voastră sau chiar să se supere până acolo ca să nu mai vrea să comunice. Nu vă mirați de aceasta. Domnul Isus ne-a spus mai dinainte că dacă L-au urât pe El, și pe noi ne vor urî și dacă au primit Cuvântul Lui, și pe al nostru îl vor primi. (Ioan 15:18-21) Nu uitați că prigoana este partea noastră a tuturor celor care am ales să-L urmăm pe Hristos, cum este scris: 

 

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. (2 Timotei 3:12) 

 

Copiii proprii și ucenicii pe care îi aveți vor vedea tăria pe care ați arătat-o acum și vor urma pilda aceasta când vor avea ei să se confrunte cu astfel de situații și nu vor ceda, scuzându-se că așa au văzut și la părinții lor sau la învățătorii lor. De la noi se așteaptă să fim pilde în toate lucrurile și acum este momentul când trebuie să arătați o pildă. 

 

Mă rog să vă întărească Dumnezeu, să vă umple cu Duhul Sfânt și cu înțelepciune și să răspundeți potrivit cu Evanghelia la această provocare.