(VIDEO) Ce semnificație au lumânările?

Un mare număr de oameni merg la biserică ca să aprindă o lumânare pentru ei sau pentru alții. Care este semnificația lumânărilor aprinse în biserică și ce realizăm prin aceasta? Ce învață Dumnezeu în Biblie despre această practică?

Am observat că un număr mare de oameni consideră că aprinderea unei lumânări la biserică înseamnă foarte mult pentru spiritualitatea lor, pentru relația lor cu Dumnezeu. Și din acest motiv am decis că este important să abordez acest subiect.

 

Am citit un articol în care preotul ortodox Nicolae Necula dă o explicație a aprinderii lumânărilor în biserică, din perspectiva ortodoxiei. El spune că aceasta a fost o practică din Vechiul Testament și face referință la sfeșnicul care era în cortul întâlnirii și apoi în Templul lui Dumnezeu. Da, așa este. Sfeșnicul a făcut parte din inventarul Templului și trebuia să fie păstrat continuu aprins, asigurând lumină. De asemenea, sfeșnicul acesta era o umbră a lucrurilor viitoare și indica la Domnul Isus Hristos care a spus că El este lumina lumii.

Preotul Nicolae Necula mai scrie că la cina cea de taină au fost lumânări în încăpere. Din păcate, nu este lucrul acesta menționat în Biblie, dar putem fi siguri că au fost lumânări acolo. Atunci nu exista electricitate și lumânările tocmai aveau menirea să asigure lumină într-o încăpere.

Însă, iată că lumânările dintr-un element de strictă necesitate și menirea de a asigura lumină au devenit element de cult, de închinare. Preotul Necula scrie că ele simbolizează lumina lui Hristos în biserică. Nu am nimic împotrivă, dar mi-e teamă ca nu cumva lumânările să schimbe lumina și învățătura lui Hristos.

Folosirea lumânărilor nu îmbunătățește relația cu Dumnezeu

Am observat că foarte mulți oameni cred că, mergând la biserică și punând o lumânare, sunt într-o relație bună cu Dumnezeu. Din păcate, ei nu fac niciun efort să cunoască învățătura Domnului Isus Hristos. Mulți dintre ei nici măcar nu citesc Biblia.

Cum faceți atunci legătura dintre lumânarea pe care o aprindeți în biserică și învățătura Domnului Isus la care aveți acces liber? Aveți Cuvântul lui Dumnezeu, aveți Biblia, dar niciodată nu ați citit-o. Dacă lumânarea pe care o puneți în biserică simbolizează lumina și învățătura lui Hristos, atunci ea nu devine decât o scuză pentru dumneavoastră, cei care refuzați și respingeți adevărata Lumină.

Dacă nu citești Biblia, nu ai lumina lui Hristos și nu o poți avea. Dragii mei, vreau să vă gândiți foarte bine la lucrul acesta. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu cu ajutorul aprinderii unei lumânări este zadarnică. Domnul Isus a spus:

Eu sunt Lumina lumii; cine Ma urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. (Ioan 8:12)

Chiar crezi că prin aprinderea acestei lumânări ai ajuns la lumină și ai trecut de întuneric? Te înșeli, dragul meu. Atâta timp cât nu urmezi învățătura Lui așa cum este ea scrisă în Noul Testament, tu rămâi în întuneric și oricâte lumânări nu ai aprinde, nu-ți vor folosi la nimic.

Vei rămâne în întunericul care duce la pierzare veșnică. Sufletul tău va merge acolo și va sta până va veni ziua judecății. Apoi, vei fi judecat și vei trece în iazul de foc și pucioasă care este moartea a doua, o pedeapsă veșnică. Însă, dacă primești învățătura Domnului Isus Hristos și dacă intri în Noul Legământ cu El, atunci vei căpăta iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Doar urmându-L pe Domnul Isus, vei trăi în lumină.

Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un oboroc, ci îl pune pe un suport și astfel el luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri. (Matei 5:14-16)

Domnul Isus spune că El este lumina lumii, dar putem și noi fi o lumină dacă facem fapte bune. Numai dacă trăim potrivit cu voia Lui, suntem lumina lumii și oamenii, privind la faptele noastre, recunosc că suntem ucenicii Domnului Isus Hristos și copiii Lui.

Aprinderea lumânării nu este o jertfă

În articolul său domnul Necula mai spune că aprinderea lumânării este o jertfă. Îmi pare rău, dar este o erezie să spui că lumânarea adusă și aprinsă de oameni în biserică este o jertfă adusă lui Dumnezeu.

Nu găsim așa ceva în Biblie. Jertfa care a fost adusă pentru noi este Domnul Isus Hristos, care a murit la cruce și prin jertfa Lui noi am primit iertarea păcatelor și moștenirea vieții veșnice.

În Epistola către Romani 12:1-2 scrie:

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.

Jertfa pe care trebuie să o aducem noi creștinii sunt trupurile noastre, care trebuie să trăiască în sfințenie. Dacă trăim în tot felul de păcate și venim cu o lumânare la biserică, ne înșelăm singuri. Numai studiind Cuvântul lui Dumnezeu, putem deosebi ce este bine și ce este rău. Dacă nu studiem Scripturile, nu avem acest discernământ.

Prin El, sa aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfa de lauda, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. (Evrei 15:15)

Iată jertfa pe care o așteaptă Dumnezeu de la copiii lui Dumnezeu. El așteaptă ca să-L mărturisim pe Domnul Isus Hristos la toți oamenii. Atunci când facem aceasta noi aducem o jerfă plăcută lui Dumnezeu.

Dacă vreți să-I aduceți o jertfă plăcută lui Dumnezeu, atunci aduceți trupurile voastre, trăind o viață sfântă, o viață curată și neprihănită. Fugiți de orice este rău, de orice păcat fără a vă potrivi chipului veacului acesta. Prefaceți-vă gândirea prin studierea Sfintelor Scripturi ca să deosebiți și să urmați bine voia lui Dumnezeu.

Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, și nu vă mai înșelați cu privire la lumânări. Ele pot deveni o cursă și o înșelare duhovnicească pentru mulți oameni.