Cum poți afla și fi sigur că trăiești după voia lui Dumnezeu?

Întrebare: 

Explicați-mi, vă rog, cum pot fi sigur că trăiesc după voia lui Dumnezeu? Cum pot ști dacă în slujirea și chemarea mea mă aflu acolo unde mă vrea Dumnezeu? Mă uit la mine, parcă îmi cunosc darurile, parcă caut să fac ceva, dar simt că ceva lipsește… Mulțumesc!  

Întrebarea dvs. este una foarte actuală. Sper în acest articol nu numai dvs, ci și mulți alții să poată primi un răspuns. Primul lucru la care aș vrea să vă atrag atenția, este că… 

Pentru a înțelege voia lui Dumnezeu ai nevoie de înțelepciunea Lui 

Pavel a scris bisericii din Efes următoarele: 

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci, înţelegeţi care este voia Domnului (Efeseni 5:15-17) 

Din aceste versete înțelegem clar că un om care are înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelege voia Lui și nu pierde, ci răscumpără timpul. Cuvântul “timp” în acest pasaj este grecescul “kaioros” care înseamnă “oportunitate, moment oportun, sezon”. Un om înțelept are abilitatea de a vedea că voia lui Dumnezeu stă în orice moment oportun pe care trebuie să-l folosim pentru lărgirea Împărăției. Pentru aceasta este nevoie de înțelepciune de sus. 

Cum poți avea această înțelepciune care te ajută să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Domnul Isus în predica de pe munte a spus astfel ucenicilor Săi:  

Nu orişicine-Mi zice:”Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 

Tot în acest pasaj, Domnul Isus dă comparația dintre omul cu judecată (sau înțelept) și omul nechibzuit, arătând că unul a înțeles și face voia lui Dumnezeu, iar altul nu:

De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi- a zidit casa pe stîncă. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vînturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s’a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stîncă. (Matei 7:21-27)

Dragul meu, secretul înțelepciunii acestui om cu judecată stă în faptul că el nu numai aude, ci și împlinește cuvintele lui Isus. Nu poți înțelege voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta fără Cuvântul lui. Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și ne învață voia Lui. 

În continuare aș vrea să privim la exemplul binecunoscut al Martei și Mariei când Domnul Isus a intrat în casa lor. Acest exemplu, de fapt, ne poate învăța ce trebuie să faci când slujești, dar nu ai pace și nu ești sigur de voia lui Dumnezeu. 

Exemplul Martei și al Mariei 

Pe cînd era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într’un sat. Şi o femeie, numită Marta, L- a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s’a aşezat jos la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi I- a zis:„Doamne, nu- Ţi pasă că soru- mea m’a lăsat să slujesc singură? Zi- i dar să- mi ajute. “ Drept răspuns, Isus i- a zis:„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămînţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi- a ales partea cea bună, care nu i se va lua. (Luca 10:38-42)

Voia lui Dumnezeu n-o poți cunoaște în alergare fără sens, ci la picioarele lui Isus!  

Din versetul 38 se pare că nu era a Martei și Mariei casa în care a venit Isus, ci doar a Martei. Marta L-a primit pe Isus în casa ei. Domnul Isus era acum oaspetele de onoare în casă, dar priviți ce face Marta. Versetul 40 spune că în timp ce Isus era în casa ei, Marta era împărțită cu multă slujire, slujire care, de altfel, era de dragul lui Isus. Ea a dorit să slujească pe Isus, care era la ea în casă. Straniu, însă, că în dorința ei de a sluji pe Isus, în alergarea aceasta, Marta nu găsește un moment să se oprească și să petreacă timp cu Isus. Aceasta se poate întâmpla și în viața fiecaruia din noi, care dorim să slujim lui Isus. Putem deveni atât de ocupați, atât de prinși cu slujirea, slujire de dragul lui Isus, dar nu mai avem timp să petrecem cu El… Este un lucru foarte dureros, dar, din păcate, o realitate a zilelor noastre… 

Slujirea Martei i-a adus îngrijorare și frustrare

Felul cum Marta a dorit să slujească nu i-a adus împlinire, ci frustrare. Ea se vede singură, se vede abandonată de sora ei și cel mai interesant se vede abandonată de Însuși Domnul Isus… “Doamne, nu-Ți pasă…?”. Când faci o slujire pe care nu Domnul te-a rugat să o faci, atunci nici tu, nici cei din jur și nici chiar Domnul Isus nu este mulțumit cu alegerea ta. “Marto, Marto,  pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu”. Ce plăcere este aceasta să slujești plin de îngrijorare și frustrare? Marta nu avea intenții păcătoase. Ea, probabil, dintr-o inimă curată a dorit să slujească și să facă plăcut Domnului. Dar dacă slujirea ta nu începe de la picioarele Domnului Isus, rezultatul va fi îngrijoare și frustrare… Marta făcea lucrare, alerga, dar nu avea împlinire, pentru că în toată alergarea ei nu se putea opri să aibă părtășie cu Isus. 

Oprește-te și ascultă Cuvântul Lui 

Când Domnul Isus a intrat în casa Martei, Maria, sora ei, s-a așezat la picioarele Lui. Câtă pace și împlinire a găsit ea la picioarele Lui! Ea și-a ales partea cea bună, despre care Însuși Domnul Isus a spus că “nu i se va lua”. Dragul meu, sunt atât de multe slujiri care te pot prinde, dar dacă slujirea ta nu începe din părtășia avută cu Isus la picioarele Lui, atunci ești sortit oboselii și frustrării. Să fi fost Maria o lenoasă și a lăsat-o pe Marta singură? Nicidecum. Domnul Isus nu o acuză, ci dimpotrivă o laudă. Dragul meu, poți face multe slujiri și poți merge din biserică în biserică în căutarea slujirii tale, dar slujirea nu trebuie să înceapă de la tine, ci de la picioarele Domnului Isus, din părtășia avută cu El în jurul Cuvântului Lui. 

Acolo, la picioarele lui Isus Maria s-a așezat nu să se odihnească fizic, ci spiritual. Acolo s-a oprit ea ca să asculte Cuvintele prețioase ale Domnului Isus, cuvinte despre care Mântuitorul a spus: “Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh și viață”. Cât de important este să te poți opri din alergare și să stai la picioarele Lui, să asculți și să înveți Cuvântul Lui. 

Dragul meu, voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută numai atunci când te oprești și te așezi la picioarele Lui și permiți Cuvântului să te învețe. Dacă nu ai această oprire, atunci nu mai poți înțelege voia Lui. Vei alerga, vei fi prins de dimineață până seara cu diferite slujiri, dar rezultatul nu va fi decât frustare și dezamăgire.

Cineva a spus: 

“Să fii supărat pe Dumnezeu că nu-ți vorbește în timp ce Biblia îți este închisă, este ca și cum ai fi supărat că nu primești sms în timp ce telefonul îți este închis.

Dumnezeu să ne ajute să ne oprim din alergare și să avem în fiecare zi un timp când ne vom așeza în prezența Lui și vom da voie Cuvântului să ne vorbească și să ne învețe care este voia Lui cu privire la viețile noastre!