Cum este iadul și ce-i așteaptă pe cei ce vor sfârși acolo?

Întrebare:

Am și eu o întrebare. Este adevărată descrierea de către creștinii ortodocși la adresa iadului? Adică sunt draci cu coarne acolo care te bagă în niște cuști și te chinuie etc.?

Eu îți voi spune cum este iadul descris în Biblie. Oamenii când spun iad se gândesc la un loc de chin. Cei mai mulți nici nu știu că sunt două astfel de locuri. Unul este vremelnic și altul este veșnic.

hellfire-1000x480

LOCUINȚA MORȚILOR – locul vremelnic de chin al celor care au respins pocăința

Când moare un om care nu s-a pocăit de păcatele sale și nu a intrat în Noul Legământ cu Isus Hristos, sufletul persoanei respective merge în Locuința morților. Acesta este un loc în adâncimile pământului. Domnul Isus a dat detalii cu privire la acel loc în descrierea următorului caz:

Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:19-31)

Mântuitorul a menționat următoarele detalii despre Locuința morților:

  • este un loc de chin, cei care se află acolo sunt chinuiți
  • de acolo pot vedea binecuvântarea celor care au trăit în neprihănire (cred că aceasta le face și mai mare chinul prin comparație…)
  • sunt chinuiți și de sete, căci este lipsă de apă și dacă s-ar atinge cineva cu degetul umed de limba lor le-ar aduce o răcorire
  • nimeni nu poate pleca de acolo
  • nimeni nu poate veni să le ajute celor care se află în acel loc de chin
  • nimeni nu le poate aduce ceva care să le ușureze chinurile, nici măcar o picătură de apă
  • cei care sunt chinuiți în acel loc doresc cel mai mult pentru rudele și apropiații lor să nu vină acolo
  • au ajuns în acel loc, pentru că nu au crezut ce scrie în Biblie și nu s-au pocăit

În cartea proorocului Isaia despre Locuința Morților ne mai este dat un detaliu și anume că acolo cei chinuiți au așternut de viermi și viermii îi acoperă. (Isaia 14:11)

În Locuința Morților se opresc sufletele tuturor oamenilor nelegiuiți care au trăit de la Adam și până la ziua cea mare a Judecății lui Dumnezeu, a tuturor celor care au respins mântuirea dată de Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos.

IAZUL DE FOC ȘI PUCIOASĂ – locul veșnic de chin al celor care au respins dragostea adevărului

După ultima săptămână profetică a lui Daniel va urma Împărăția de 1000 de ani și după aceea va urma Judecata Neamurilor, când vor fi judecați toți oamenii care au trăit de la Adam până atunci și care au respins Cuvântul lui Dumnezeu, alegând să trăiască în păcat și nelegiuire. Iată cum este descrisă această Judecată:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:11-15)

Despre acest loc de chin mai este scris că acolo vor fi aruncați și diavolul și proorocul mincinos.

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:10)

Vor fi munciți, adică chinuiți, și ei și toți ceilalți oameni care vor fi aruncați acolo și aceasta va dura zi și noapte în vechii vecilor.

Am observat că mulți oameni când aud Evanghelia și sunt chemați să intre în Noul Legământ cu Domnul Isus spun că nu sunt pregătiți încă. Eu îi întreb: “Dar să mergeți în iad și să îndurați chinurile veșnice sunteți pregătiți?”

Azi seara i-am spus Evanghelia unei doamne evreice care a spus că locuiește în Ierusalim. Cu toate că știa despre Dumnezeul lui Israel, spunea că ea are Dumnezeul ei. Totuși, a fost interesată să audă lucrurile pe care i le-am spus despre Domnul Isus și viața veșnică. Când am întrebat-o dacă și-a asigurat viața în veșnicie, m-a privit uimită și a spus: “Eu o duc bine și am făcut totul ca să o duc bine mai departe în țara și orașul meu”. I-am zis: “Nu, doamnă, eu mă refer la viața în veșnicii. Ce faceți și unde mergeți după ce plecați din această viață? Dacă nu credeți în Domnul Isus Hristos, nu puteți avea iertare și nici darul vieții veșnice cu Dumnezeu, ci vă așteaptă pedeapsa în Locuința Morților și apoi, după Ziua Judecății, veți merge să vă petreceți veșnicia în iazul de foc și de pucioasă. Primiți azi dragostea lui Dumnezeu și credeți în Domnul Isus Hristos, căci nu este un alt nume dat de Dumnezeu oamenilor sub cer prin care să putem fi mântuiți!”

Același apel îl fac către toți cititorii acestui articol.