Cum să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos?

Întrebare:

Pe acest site în multe articole am găsit îndemnul să întru sau să închei Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Cum se face aceasta? Ce implică această intrare în Noul Legământ?

Da, aşa este. Pe acest site, în foarte multe articole le-am recomandat cititorilor şi celor care au adresat întrebări să se grăbească a întra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos ca să capete răscumpărarea sufletelor lor, iertarea păcatelor şi moştenire cu toţi sfinţii. Nu este posibil altfel de realizat aceste lucruri. Dacă cineva nu întră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos nicicum şi niciodată nu va întra în Împărăţia lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea din care face parte, biserica la care merge şi tradiţiile pe care le păzeşte.

Importanţa înţelegerii conceptului de legământ

Relaţia omului cu Dumnezeu este reglementată în baza legământului şi, în acest sens, vă recomand mult să faceţi rost de cursul de studiu biblic după metoda inductivă “Legământul” de Kay Arthur şi să-l studiaţi. Dacă cineva nu înţelege conceptul acesta de legământ, nu poate nicicum să înţeleagă mesajul Sfintelor Scripturi şi legătura care este între Vechiul şi Noul Testament. De aceea, pentru că nu înţeleg acest concept de legământ există oameni care privesc Vechiul şi Noul Testament ca învăţături diferite, opuse, contrarii şi unii chiar le atribuie diferitor divinităţi.

Dumnezeu a făgăduit Noul Legământ

Poporul Israel a întrat în Legământul Mozaic cu Dumnezeu la muntele Sinai, după ieşirea lor din Egipt, dar ei nu au rămas credincioşi acelui legământ şi nici nu putea să rămână credincioşi. De aceea, prin prorocul Ieremia, Dumnezeu le-a făcut următoarea promisiune:

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:31-34)

Sângele Domnului Isus este sângele Noului Legământ

Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a luat trup de om şi a venit să locuiască pe acest pământ pentru a ne vesti Calea Mântuirii şi ca să verse sângele Lui neprihănit ca ispăşire pentru păcatele întregii omeniri. Doar prin sângele vărsat al Domnului Isus a devenit posibilă intrarea în Noul Legământ. De aceea, înainte de arestarea şi răstignirea Sa, Domnul Isus a instituit Cina cea de Taină:

Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. (Matei 26:27-28)

Răscumpărarea sufletelor noastre de la pierzarea veşnică poate fi făcută doar prin sângele sfânt al Domnului Isus Hristos, aşa cum scrie:

… căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:18-19)

De acum înainte, oricine vrea să-şi mântuiască sufletul de la pierzarea veşnică ca să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intre în Noul Legământ cu Isus Hristos şi aceasta se face prin credinţă, pocăinţă şi botez.

Intrarea în Noul Legământ se face doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos

Mântuirea este doar prin credinţă, aşa cum ne învaţă toate scrierile Noului Testament. Este un adevăr central al Scripturilor şi însuşi versetul de aur al Bibliei spune acelaşi lucru:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Când cineva crede din toată inima în Isus Hristos şi este gata să-şi dedice viaţa Lui, atunci va întra în Noul Legământ. Intrarea în acest legământ înseamnă lepădarea deplină de sine, de păcat, de voinţa proprie, de planurile proprii şi să fii gata pentru o trăire în deplină ascultare de Domnul Isus şi învăţătura Lui care se găseşte pe paginile Sfintelor Scripturi.

Model de rugăciune pentru intrarea în Noul Legământ

Atunci când ai luat această hotărâre în inimă, vino în rugăciune înaintea lui Dumnezeu şi spune-i despre hotărârea ta, cere-ţi iertare pentru păcatele săvârşite cu şi fără ştiinţă şi cere-i să te facă copilul lui. Iată un model de rugăciune pe care o poţi spune la intrarea în Noul Legământ:

Dumnezeu Atotputernic, Îţi mulţumesc pentru dragostea care o ai pentru mine. Îţi mulţumesc că mi-ai dat viaţa şi mi-ai păstrat-o până în această clipă. Îţi mulţumesc şi Te slăvesc pentru sângele sfânt al Fiului Tău Isus Hristos pe care L-a vărsat pe crucea de la Golgota ca să pot eu avea răscumpărarea sufletului de la pierzarea veşnică. Te rog să-mi ierţi toate păcatele mele, să mă curăţi şi să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi dragoste pentru Sfintele Scripturi şi ajută-mi să le cercetez zilnic, să le înţeleg şi să trăiesc într-o deplină ascultare de învăţătura Ta. Dă-mi putere să înfrunt cu îndelungă răbdare orice suferinţă va veni în viaţa mea şi să-ţi fiu credincios (ă) până la moarte. Ajute-mi şi dă-mi îndrăzneală ca să le spun la toţi oamenii despre mântuirea care este în Hristos Isus şi să le slujesc cu dragoste sfinţilor din Biserica Ta. Te-am rugat toate aceste şi te slăvesc în numele măreţ al Domnului Isus Hristos. Amin.

Dacă ai spus această rugăciune din inimă, atunci ai intrat în Noul Legământ. Eu am spus această rugăciune la 27 noiembrie 1991 în timp ce mă aflam în hotelul “Izmailovo” din Moscova în cameră. Atunci a fost clipa intrării mele în Noul Legământ şi atunci am primit Duhul Sfânt de la Dumnezeu.

Alipeşte-te de o biserică locală

Următorul lucru este să cauţi o biserică şi când zic “biserică” mă refer la o comunitate de creştini care au intrat, de asemenea, în Noul Legământ şi trăiesc în deplină ascultare de învăţătura Mântuitorului aşa cum a fost ea lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Dacă nu cunoşti o astfel de biserică, începe să te interesezi şi când afli mergi să vizitezi ca să te convingi singur.

Botează-te

Următorul lucru pe care va trebui să-l faci este să te botezi în baza credinţei tale. Aşa au făcut toţi oamenii care au întrat în Noul Legământ şi aşa trebuie să faci şi tu. Dacă eviţi să te botezi sau amâni botezul, trebuie să te întrebi dacă chiar ai întrat în Noul Legământ. Cum poţi să trăieşti într-o deplină ascultare de Mântuitorul când tu ai picat la prima Lui poruncă şi nu doreşti să te botezi?  Iată ce spune Biblia despre oamenii care au întrat în Noul Legământ cu Isus Hristos:

Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. (Faptele apostolilor 16:24-34)

Când vei găsi o biserică locală, anunţă pastorul/preotul despre intenţia ta să te botezi şi el va stabili data botezului tău. Prin botezul cu apă vei deveni membru al Bisericii lui Hristos şi a adunării/parohiei locale. Dumnezeu să te ajute să trăieşti într-o deplină ascultare de Domnul Isus potrivit cu Noul Legământ în care ai intrat.