Ce spune Biblia despre masturbare?

Chiar dacă masturbarea (numită și malahie) este un subiect la care puţin se vorbeşte printre creştini, se pare că păcatul masturbării este destul de răspândit şi în acelaşi timp, puţin confruntat prin învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. Masturbarea este acţiunea prin care cineva, bărbat sau femeie, îşi stimulează singur genitalele proprii până atinge starea de orgasm. Unii au mers mai deaprte și au ajuns să se ocupe cu masturbare în doi sau masturbare în grup.

Cu câţiva ani în urmă, la încheierea unei conferinţe pentru tineri, după ce am îndemnat pe participanţi să-şi mărturisească păcatele în scris, am primit mesaje de pocăinţă în care băieţii şi fetele se mărturiseau de acest păcat. Una din fete scria:

Doamne, chiar dacă sunt încă virgină, în acelaşi timp eu trăiesc într-o curvie zilnică pentru că practic masturbarea şi aceasta este o urâciune înaintea Ta. Iartă-mi păcatul meu şi eliberează-mă de robia lui.

Lumea în care trăim încearcă să ne convingă că masturbarea este ceva normal și de acceptat. Unii creştini se pare că au nimerit în această capcană. Nu crede minciuna lumii pentru că masturbarea (malahia) este un păcat şi urâciune înaintea lui Dumnezeu.

Conştiinţa proprie condamnă păcatul masturbării

Creștinii care au practicat păcatul masturbării înainte de pocăinţă mărturisesc că, chiar fiind păgâni, necredincioşi sau atei, totdeauna au avut remuşcări de conştiinţă după ce se lăsau biruiţi de ispită și se masturbau. Dacă tu ai practicat sau practici masturbarea, ştii ce înseamnă aceste remuşcări de conştiinţă. Şi aceasta pentru că conştiinţa este legea lui Dumnezeu pusă în inimile noastre, aşa cum scrie la Romani 2:14-16:

Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când după Evangheila mea, Dumnezeu va judeca gândurile ascunse ale oamenilor. (Romani 2:14-16)

Conştiinţa ta este o dovadă puternică că masturbarea este păcat şi acest verset mai spune că Dumnezeu te va judeca pentru acest păcat, chiar dacă totdeauna te-ai masturbat în ascuns şi crezi că ştii despre aceasta doar tu.

Căsătoria (nu masturbarea) este  voia lui Dumnezeu pentru împlinirea dorinţei sexuale

Unii consideră că doar curvia este un rău şi spun că ei practică masturbarea, tocmai ca să reziste ispitei şi să nu curvească. Ce înşelăciune. Prin practicarea masturbării, ei tocmai întreţin permanent această ispită în viaţa lor. Voia lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoii sexuale a omului este doar în căsătorie. Când Corintenii, care locuiau într-un oras extrem de imoral, au pus întrebări lui Pavel cu privire la un comportament sexual corect, apostolul le-a scris:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie.” (1 Corinteni 7:1)

Aceasta pentru că prin atingere bărbaţii aprind pofta sexuală a femeilor şi aceasta în cele din urmă va conduce la curvie. De aceea, bărbaţii sunt chemaţi să se poarte înţelept cu femeile și să nu le stârneasc poftele sexuale. Cât priveşte împlinirea nevoii sexuale, Pavel spune că singura opţiune este căsătoria și zice:

Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. (1 Corinteni 7:2)

Totuşi, dacă împlinirea nevoii sexuale este unicul sau principalul motiv pentru care se căsătoreşte cineva, mi se face milă de acea persoană, pentru că nu va fi fericit sau fericită şi nu va avea împlinire. Soluţia este să înveţi înfrânarea poftelor sexuale.

Masturbarea este consecinţa aprinderii permanente a poftei sexuale şi lipsei de înfrânare

Una din roada Duhului Sfânt în noi, cei născuți din nou, este înfrânarea poftelor, şi un creştin duhovnicesc nu se lasă mânat de pofta firii, ci este călăuzit de Duhul Sfânt.

Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti (satisfacerea imediată a poftei sexuale fiind una din ele), umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului (înfrânarea poftelor fiind una din roada Duhului) (Romani: 8:5)

Dacă cumva eşti  robit de păcatul masturbării, care este cauza? De ce ai ajuns robit? Nu cumva trăieşti după îndemnurile firii pământeşti şi în aprinderea poftelor ei? Ce cărţi citeşti? Ce reviste priveşti? Ce discuţii întreţii cu prietenii de şcoală sau la locul de lucru? Ce filme priveşti? Care sunt lucrurile ce te inspiră? Nu vezi că toată lumea aceasta este foarte îmbibată de lucruri prin care caută să-ţi aprindă poftele sexuale? Cât timp petreci în studierea Sfintelor Scripturi?

Pocăieşte-te din inimă de păcatul masturbării  şi apoi, urmează sfaturile de mai jos ca să nu te mai întorci niciodată la robia din care ai ieşit:

  • Studiază sistematic Sfintele Scripturi şi fă-ţi un obicei în această privinţă.

  • Dacă nu ai studiat încă, caută şi studiază cursul “Sexualitatea din perspectiva Bibliei”. Dacă nu dispui de un manual, telefonează la 022282012 şi află cum poţi avea unul.

  • Păzeşte-ţi mintea de orice lucru care te provoacă să te gândeşti la sex. Aceste lucruri pot fi imagini sau articole de pe internet, reviste, cărţi, filme, discuţii cu anumite persoane care privesc uşor la păcatul masturbării sau unii care se numesc creştini dar care sunt doar cu numele şi practică aceste lucruri murdare, etc.

  • Evită atingerea îndelungată a organelor genitale pentru că în felul acesta te vei stimula singur (singură) şi apoi nu vei putea rezista ispitei de a te masturba. Fă baie repede şi nu lungi atingerea mai mult decât este nevoie pentru a te spăla.

Dumnezeu să te elibereze de masturbare și de orice păcat şi să te ajute să trăieşti totdeauna o viaţă sfântă sub călăuzirea Duhului Sfânt.